Bestellen
In samenwerking met

Floor Molkenboer: ‘We geven zwangere vrouwen een stem’

Nataal december 2015, editie 27

Zwangeren moeten veel meer een stem krijgen bij het ontwikkelen van beleid, vindt vertrouwenscoach Floor Molkenboer. Om dat te realiseren ontwikkelde zij het onlinezwangerschapsprogramma Zelfbewustzwanger.nl.

 
Persoonlijke ervaringen tijdens haar zwangerschappen en de geboorte van haar kinderen brachten Floor Molkenboer op het idee voor Zelfbewustzwanger.nl. ‘Tijdens mijn zwangerschap was ik niet bewust bezig met het zwanger zijn. Ik deed het er maar een beetje bij. De zorg werd gegeven door mensen die hun best deden, maar ergens miste ik iets. Ik voelde me overgeleverd aan wat anderen zeiden dat goed voor mij was. Eigen regie? Eigen keuzes maken? Vertrouwen versterken? Ik heb niet ervaren dat het daar om te doen was. Zodoende ben ik een programma gaan ontwikkelen voor alle zwangeren van Nederland. Om hen te inspireren en stimuleren om te bouwen aan vertrouwen bij zichzelf en die keuzes te maken die goed zijn voor henzelf en hun baby, gesteund door hun partner. ‘

Programma
Zelfbewustzwanger.nl biedt vrouwen de mogelijkheid om gratis mee te doen aan een onlinezwangerschapsprogramma. Vrouwen kunnen zich op elkmoment in hun zwangerschap aanmelden. Daarnakrijgen ze wekelijks of dagelijks - afhankelijk vanwat zij zelf willen - toegang tot een nieuwe module.Elke module bestaat uit een video en een werkboek,variërend van ontspanningsoefeningen tothet betrekken van je partner bij het proces, en tipsvoor het invullen van een geboorteplan. Wat er inhet programma moest komen is bepaald door ruimzeshonderd zwangere en net bevallen vrouwen diemeededen aan een onderzoek.
Diverse deskundigen uit het vakgebied verleenden hun medewerking, waaronder gynaecoloog Jeroen van Dillen, verloskundige Esma Ldrissi, vrouwencoach Diana Koster en doula Mirjam de Keijzer. Verder werkten mee auteurs David Borman en Yvonne Tuinte.

Prachtig proces
Floor Molkenboer: ‘Met het programma willen we de zwangere vrouw stimuleren haar zelfvertrouwen te vergroten. Opdat zij haar keuzes maakt vanuit een gevoel van vertrouwen in plaats van uit angst of onwetendheid. Zodat ze met een goed gevoel kunnen terugkijken op het proces van zwanger zijn en moeder worden. Geboortezorg anno 2015 is voornamelijk gericht op risicoreductie.We staan er niet meer bij stil hoe bijzonder en mooi een zwangerschap is. Hoe wonderlijk het is dat er in een vrouwenlichaam een baby groeit. Dat je als vrouw in staat bent om jouw kind zelf op de wereld te zetten. Dat is een prachtig proces wat naar mijn mening veel meer benadrukt mag worden. Een zwangerschap is hét moment om de basis te leggen voor de band tussen moeder en kind. Door al aan het begin van een nieuw leven te bouwen aan het vertrouwen van de moeder, geef je ouder en kind een goede start. Door ‘hun’ zwangeren te attenderen op Zelfbewustzwanger.nl kan zorgverleners dit initiatief ondersteunen. Er zijn al praktijken die zwangeren bij de intake op het programma attenderen. Dat is fantastisch. In 2016 zal Zelfbewustzwanger.nl een stichting worden. Ons doel voor volgend jaar is dat tachtig procent van zwanger Nederland Zelfbewustzwanger.nl kent en dat vijftig procent meedoet.’

Inzicht en medezeggenschap
Tegelijkertijd biedt het programma professionals inzicht in de wensen van de cliënt, die hun zorg daar vervolgens optimaal op kunnen afstemmen. ‘We vragen vrouwen die deelnemen om mee te werken aan een onderzoek. Doel van dit onderzoek is de tevredenheid van de zorggebruikers in kaart te krijgen. Op een onafhankelijke manier. De vrouw beoordeelt niet de zorgverlener rechtstreeks. Het leidend principe bij het invullen van de vragenlijst is: we helpen elkaar, vrouwen onderling steunen elkaar. Zo krijgen we op een onafhankelijke manier in beeld waar de vrouwen tevreden over zijn en waar verbetermogelijkheden liggen ten aanzien van de geleverde zorg. Daarnaast vragen we de vrouwen of zij geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een medezeggenschapsraad (vaak genoemd moederraad, maar vaders zijn ook welkom!).’

Drie partijen
Tripartiet, met drie partijen, de zorg vernieuwen. Dat is wat minister Schippers van VWS voor ogen heeft. Die drie partijen zijn de zorgverleners, de zorgverzekeraars en de zorggebruiker. De cliënt dus. In dit geval de zwangere. Floor: ‘Deze drie partijen hebben elkaar in ons land helaas nog niet goed genoeg gevonden. De stoel van de zwangere is veelal leeg aan de tafels waar beleid wordt gemaakt. Zelfbewustzwanger.nlbiedt zorgprofessionals advies en ondersteuning bij het goed opzetten en laten verlopen van cliëntparticipatie. Ik werk samen met Miranda Kila, voorzitter van de moederraad van DVP Rijnmond, en Loes ter Horst. Zij adviseert en ondersteunt al jaren zorgorganisaties bij cliëntparticipatie. We verzamelen de gegevens van vrouwen die willen deelnemen aan een medezeggenschapsraad en kunnen verloskundigen samenwerkingsverbanden (VSV’s) ondersteunen bij het opzetten van zo’n raad. We ondersteunen de moeders (en vaders) die willen participeren met training en coaching, zodat zij hun rol op professionele wijze kunnen invullen. Zelfbewustzwanger.nl biedt zo een oplossing voor een probleem dat er nu speelt: de medezeggenschap van de zwangeren die moeilijk te organiseren is.

Over Floor
Floor Molkenboer (1973) studeerde bedrijfskunde en werkte jarenlang als manager. Ze is moeder van twee dochters, Amber (8) en Roos (6). Sinds vijf jaar heeft zij een eigen bedrijf Tara.nu. Ze coacht managers en organisaties om te bouwen aan vertrouwen. Veel van haar opdrachtgevers komen uit de geboortezorg.

Tekst: Myrke van der Does

 

 

actueel
 • 14-6-2019 - CBF Erkenning voor Fonds Gezond Geboren

  Fonds Gezond geboren heeft de Erkenning ontvangen van het Centraal bureau Fondsenwerving (CBF). Hiermee is verzekerd dat elke bijdrage betrouwbaar wordt besteed en ten goede komt aan onderzoek in de verloskunde en neonatologie. Hierdoor kan elke donatie direct bijdragen aan de ambitie om babysterfte in Nederland terug te dringen.

  Lees verder ...
 • 13-6-2019 - Risico vermindert door natuurlijk bevallen na eerdere keizersnede

  Als een vrouw eerder is bevallen met een keizersnede, dan kan zij bij een volgende bevalling kiezen voor opnieuw een (geplande) keizersnede of een vaginale bevalling. Vrouwen die dan natuurlijk bevallen, hebben de minste risico's. De meeste risico's hebben vrouwen die tijdens een natuurlijke bevalling uiteindelijk toch een spoedkeizersnede moeten ondergaan.

  Lees verder ...
 • 23-5-2019 - Veganistisch eten tijdens zwangerschap wordt afgeraden

  Veganistisch eten tijdens de zwangerschap of tijdens de borstvoeding, is niet goed voor de kinderen. De Belgische Koninklijke Academie voor Geneeskunde zegt dat baby’s hierdoor zwakkere botten krijgen en een motorische ontwikkelingsachterstand oplopen. Ook jonge kinderen kunnen beter niet veganistisch eten, zegt de academie. Dit meldt Algemeen Dagblad. 

  Lees verder ...
 • 24-4-2019 - Stimuleringsprogramma ondersteunt gemeenten in kansrijke start

  Pharos ondersteunt gemeenten om te komen tot een gezamenlijke aanpak van het actieprogramma Kansrijke Start. Met deze aanpak bieden gemeenten kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie een betere kans.

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
3.85.10.62
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: