Bestellen
In samenwerking met

Floor Molkenboer: ‘We geven zwangere vrouwen een stem’

Nataal december 2015, editie 27

Zwangeren moeten veel meer een stem krijgen bij het ontwikkelen van beleid, vindt vertrouwenscoach Floor Molkenboer. Om dat te realiseren ontwikkelde zij het onlinezwangerschapsprogramma Zelfbewustzwanger.nl.

 
Persoonlijke ervaringen tijdens haar zwangerschappen en de geboorte van haar kinderen brachten Floor Molkenboer op het idee voor Zelfbewustzwanger.nl. ‘Tijdens mijn zwangerschap was ik niet bewust bezig met het zwanger zijn. Ik deed het er maar een beetje bij. De zorg werd gegeven door mensen die hun best deden, maar ergens miste ik iets. Ik voelde me overgeleverd aan wat anderen zeiden dat goed voor mij was. Eigen regie? Eigen keuzes maken? Vertrouwen versterken? Ik heb niet ervaren dat het daar om te doen was. Zodoende ben ik een programma gaan ontwikkelen voor alle zwangeren van Nederland. Om hen te inspireren en stimuleren om te bouwen aan vertrouwen bij zichzelf en die keuzes te maken die goed zijn voor henzelf en hun baby, gesteund door hun partner. ‘

Programma
Zelfbewustzwanger.nl biedt vrouwen de mogelijkheid om gratis mee te doen aan een onlinezwangerschapsprogramma. Vrouwen kunnen zich op elkmoment in hun zwangerschap aanmelden. Daarnakrijgen ze wekelijks of dagelijks - afhankelijk vanwat zij zelf willen - toegang tot een nieuwe module.Elke module bestaat uit een video en een werkboek,variërend van ontspanningsoefeningen tothet betrekken van je partner bij het proces, en tipsvoor het invullen van een geboorteplan. Wat er inhet programma moest komen is bepaald door ruimzeshonderd zwangere en net bevallen vrouwen diemeededen aan een onderzoek.
Diverse deskundigen uit het vakgebied verleenden hun medewerking, waaronder gynaecoloog Jeroen van Dillen, verloskundige Esma Ldrissi, vrouwencoach Diana Koster en doula Mirjam de Keijzer. Verder werkten mee auteurs David Borman en Yvonne Tuinte.

Prachtig proces
Floor Molkenboer: ‘Met het programma willen we de zwangere vrouw stimuleren haar zelfvertrouwen te vergroten. Opdat zij haar keuzes maakt vanuit een gevoel van vertrouwen in plaats van uit angst of onwetendheid. Zodat ze met een goed gevoel kunnen terugkijken op het proces van zwanger zijn en moeder worden. Geboortezorg anno 2015 is voornamelijk gericht op risicoreductie.We staan er niet meer bij stil hoe bijzonder en mooi een zwangerschap is. Hoe wonderlijk het is dat er in een vrouwenlichaam een baby groeit. Dat je als vrouw in staat bent om jouw kind zelf op de wereld te zetten. Dat is een prachtig proces wat naar mijn mening veel meer benadrukt mag worden. Een zwangerschap is hét moment om de basis te leggen voor de band tussen moeder en kind. Door al aan het begin van een nieuw leven te bouwen aan het vertrouwen van de moeder, geef je ouder en kind een goede start. Door ‘hun’ zwangeren te attenderen op Zelfbewustzwanger.nl kan zorgverleners dit initiatief ondersteunen. Er zijn al praktijken die zwangeren bij de intake op het programma attenderen. Dat is fantastisch. In 2016 zal Zelfbewustzwanger.nl een stichting worden. Ons doel voor volgend jaar is dat tachtig procent van zwanger Nederland Zelfbewustzwanger.nl kent en dat vijftig procent meedoet.’

Inzicht en medezeggenschap
Tegelijkertijd biedt het programma professionals inzicht in de wensen van de cliënt, die hun zorg daar vervolgens optimaal op kunnen afstemmen. ‘We vragen vrouwen die deelnemen om mee te werken aan een onderzoek. Doel van dit onderzoek is de tevredenheid van de zorggebruikers in kaart te krijgen. Op een onafhankelijke manier. De vrouw beoordeelt niet de zorgverlener rechtstreeks. Het leidend principe bij het invullen van de vragenlijst is: we helpen elkaar, vrouwen onderling steunen elkaar. Zo krijgen we op een onafhankelijke manier in beeld waar de vrouwen tevreden over zijn en waar verbetermogelijkheden liggen ten aanzien van de geleverde zorg. Daarnaast vragen we de vrouwen of zij geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een medezeggenschapsraad (vaak genoemd moederraad, maar vaders zijn ook welkom!).’

Drie partijen
Tripartiet, met drie partijen, de zorg vernieuwen. Dat is wat minister Schippers van VWS voor ogen heeft. Die drie partijen zijn de zorgverleners, de zorgverzekeraars en de zorggebruiker. De cliënt dus. In dit geval de zwangere. Floor: ‘Deze drie partijen hebben elkaar in ons land helaas nog niet goed genoeg gevonden. De stoel van de zwangere is veelal leeg aan de tafels waar beleid wordt gemaakt. Zelfbewustzwanger.nlbiedt zorgprofessionals advies en ondersteuning bij het goed opzetten en laten verlopen van cliëntparticipatie. Ik werk samen met Miranda Kila, voorzitter van de moederraad van DVP Rijnmond, en Loes ter Horst. Zij adviseert en ondersteunt al jaren zorgorganisaties bij cliëntparticipatie. We verzamelen de gegevens van vrouwen die willen deelnemen aan een medezeggenschapsraad en kunnen verloskundigen samenwerkingsverbanden (VSV’s) ondersteunen bij het opzetten van zo’n raad. We ondersteunen de moeders (en vaders) die willen participeren met training en coaching, zodat zij hun rol op professionele wijze kunnen invullen. Zelfbewustzwanger.nl biedt zo een oplossing voor een probleem dat er nu speelt: de medezeggenschap van de zwangeren die moeilijk te organiseren is.

Over Floor
Floor Molkenboer (1973) studeerde bedrijfskunde en werkte jarenlang als manager. Ze is moeder van twee dochters, Amber (8) en Roos (6). Sinds vijf jaar heeft zij een eigen bedrijf Tara.nu. Ze coacht managers en organisaties om te bouwen aan vertrouwen. Veel van haar opdrachtgevers komen uit de geboortezorg.

Tekst: Myrke van der Does

 

 

actueel
 • 28-5-2020 - Vrouwen worden bij bevalling in Nederland veel ingeleid en ingeknipt

  33 Procent van de Nederlandse vrouwen die bevallen van hun eerste kind wordt ingeleid. Dit is veel in vergelijking met andere Europese landen. Nederlandse vrouwen worden tijdens het bevallen ook vaker ingeknipt dan in andere landen. Het aantal keizersneden en ruggenprikken is in Nederland juist laag.

  Lees verder ...
 • 12-5-2020 - Partner mag weer mee naar verloskundige

  De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) heeft nieuwe richtlijnen opgesteld om rekening te houden met 1,5 meter afstand en fysieke contactmomenten te beperken. Zwangere vrouwen mogen weer een partner meenemen als ze op consult gaan of een echo laten maken. Ook mag naast de partner nog iemand bij de bevalling aanwezig zijn.

  Lees verder ...
 • 24-4-2020 - Onderzoek moedermelk tegen corona

  Zitten er antistoffen tegen het coronavirus in moedermelk van vrouwen die een Covid-19-infectie hebben gehad? Dat wordt onderzocht door onderzoekers van het Amsterdam UMC. En zo ja, is de moedermelk dan bruikbaar als medicijn voor kwetsbare groepen?

  Lees verder ...
 • 8-4-2020 - Gynaecologen willen dat zwangeren tijdig naar ziekenhuis gestuurd worden

  Gynaecologen vrezen dat de beeldvorming over volle ziekenhuizen ertoe leidt dat zwangeren, huisartsen en verloskundigen niet tijdig specialistische hulp inschakelen. 

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
3.235.172.213
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: