Bestellen
In samenwerking met
Aanmelden geboortezorg vakdag verloskundigen:
Aanmelden geboortezorg vakdag kraamzorg:

Gert Jan van Steenbrugge, directeur VOC: De Kangoeroe

Nataal juni 2013, editie 17

Iedere organisatie heeft zijn drijvende krachten, mensen die zich vol toewijding inzetten voor het goede doel. Mensen uit het hart van de organisatie. Deze keer in Nataal Gert Jan van Steenbrugge, Vereniging van Ouders van Couveusekinderen.

 

De Kangoeroe

Citaat van een moeder van een te vroeg geboren kind:
‘Er werd goed voor onze zoon gezorgd, maar dat was het. De verpleging praatte soms heel hard op de afdeling. Ook lag er een keer geen doek over de couveuse, omdat alle doeken “in de was waren”. Op papier deed men aan ontwikkelingsgerichte zorg, maar in de praktijk ontbrak er veel aan’.

Eén op de acht kinderen wordt te vroeg, te klein of ziek geboren en wordt direct na de geboorte aan de zorg van artsen en verpleegkundigen toevertrouwd. Die zorg ligt in ons land kwalitatief op een hoog peil. Toch zet de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) de komende jaren in op kwaliteitsverbetering van de zorg voor pasgeborenen. Wij doen dit vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundigheid van ouders van couveusekinderen en hebben daartoe het Neokeurmerkprogramma ontwikkeld. Dit is een instrument waarmee wij met kwaliteitscriteria de wensen van ouders verwoorden. 

De kwaliteitscriteria geven duidelijk aan wat ouders willen naast uitstekende medische en verpleegtechnische zorg voor hun kind. Uit onderzoek bleek heel duidelijk wat ouders echt belangrijk vinden. Zij willen dat er voor hun kind gezorgd wordt op een manier die rekening houdt met het feit dat deze pasgeborene, die vaak nog niet geboren zou moeten zijn, een kind in ontwikkeling is. Zij willen dat hun kind getroost wordt als het pijn heeft of verdrietig is, niet wakker gemaakt wordt als het niet strikt nodig is en niet onnodig wordt blootgesteld aan allerlei prikkels als geluid en licht. Ouders willen dat hun baby zo min mogelijk stress krijgt en dat de band met hun kind gestimuleerd wordt, bijvoorbeeld door middel van buidelen, het zogeheten kangoeroeën. Ook willen ze dat zij als ouders erkend worden als de belangrijkste verzorgers van hun kind en – vanzelfsprekend – dat zij 24 uur per dag bij hun kind in de couveuse mogen zijn. Ze willen recht op alle informatie en kunnen meepraten over beslissingen rond behandeling van en zorg voor hun kind. 

Wanneer een afdeling Neonatologie/Moeder en Kindcentrum aan de kwaliteitscriteria voldoet, ontvangt deze een certificaat met het beeldmerk, de Kangoeroe. 
Naast zorg zoals ouders dat willen voor de kinderen, benadrukt de VOC dat ook de ouders behoefte hebben aan steun in tijden van zorgen om hun kind en van emotionele stress. Daarom wordt van afdelingen ook verwacht dat er ondersteuning wordt geboden en dat een beroep kan worden gedaan op psychosociale hulpverlening. Kwetsbare kinderen hebben krachtige ouders nodig, dat is van belang tijdens het vaak lange verblijf in het ziekenhuis, maar ook in de nog veel langere periode daarna.

Gert Jan van Steenbrugge
Directeur VOC
www.couveuseouders.nl

actueel
 • 5-12-2019 - 4 miljoen voor vervolg onderzoek Kansrijke Start voor kinderen

  Minister Hugo de Jonge (VWS) stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor het onderzoek Generation R van het Erasmus MC. Vandaag ontvangt hij het eerste exemplaar van het boek 'Gezond Opgroeien. Van een kwetsbare naar een Kansrijke Start' met daarin de resultaten van 15 jaar onderzoek naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 kinderen in Rotterdam.

  Lees verder ...
 • 21-11-2019 - Risico's van zwangerschap na 41 weken

  Het risico op babysterfte verhoogt als een zwangerschap langer dan 42 weken duurt. Zweedse onderzoekers adviseren daarom om standaard na 41 weken de bevalling in te leiden. 

  Lees verder ...
 • 11-11-2019 - Terugdringen vroeggeboorte; meer aandacht voor gezonde voeding zwangere

  Om het risico op vroeggeboorte te verminderen heeft De Gezondheidsraad 3 nieuwe achtergronddocumenten over voeding voor zwangeren opgesteld. Deze documenten vormen de basis voor toekomstige nieuwe voedingsaanbevelingen voor deze doelgroep. Ze gaan over eetpatronen, nutriënteninname en gewichtstoename. 

  Lees verder ...
 • 8-11-2019 - NIP test; betrouwbaarder dan verwacht

  Sinds 2017 wordt in Nederland de NIP Test in onderzoeksverband aangeboden aan alle zwangere vrouwen. De resultaten laten zien dat de Nederlandse NIP Test betrouwbaarder blijkt te zijn dan verwacht. 

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
3.229.122.219
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: