Bestellen
In samenwerking met

Gert Jan van Steenbrugge, directeur VOC: De Kangoeroe

Nataal juni 2013, editie 17

Iedere organisatie heeft zijn drijvende krachten, mensen die zich vol toewijding inzetten voor het goede doel. Mensen uit het hart van de organisatie. Deze keer in Nataal Gert Jan van Steenbrugge, Vereniging van Ouders van Couveusekinderen.

 

De Kangoeroe

Citaat van een moeder van een te vroeg geboren kind:
‘Er werd goed voor onze zoon gezorgd, maar dat was het. De verpleging praatte soms heel hard op de afdeling. Ook lag er een keer geen doek over de couveuse, omdat alle doeken “in de was waren”. Op papier deed men aan ontwikkelingsgerichte zorg, maar in de praktijk ontbrak er veel aan’.

Eén op de acht kinderen wordt te vroeg, te klein of ziek geboren en wordt direct na de geboorte aan de zorg van artsen en verpleegkundigen toevertrouwd. Die zorg ligt in ons land kwalitatief op een hoog peil. Toch zet de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) de komende jaren in op kwaliteitsverbetering van de zorg voor pasgeborenen. Wij doen dit vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundigheid van ouders van couveusekinderen en hebben daartoe het Neokeurmerkprogramma ontwikkeld. Dit is een instrument waarmee wij met kwaliteitscriteria de wensen van ouders verwoorden. 

De kwaliteitscriteria geven duidelijk aan wat ouders willen naast uitstekende medische en verpleegtechnische zorg voor hun kind. Uit onderzoek bleek heel duidelijk wat ouders echt belangrijk vinden. Zij willen dat er voor hun kind gezorgd wordt op een manier die rekening houdt met het feit dat deze pasgeborene, die vaak nog niet geboren zou moeten zijn, een kind in ontwikkeling is. Zij willen dat hun kind getroost wordt als het pijn heeft of verdrietig is, niet wakker gemaakt wordt als het niet strikt nodig is en niet onnodig wordt blootgesteld aan allerlei prikkels als geluid en licht. Ouders willen dat hun baby zo min mogelijk stress krijgt en dat de band met hun kind gestimuleerd wordt, bijvoorbeeld door middel van buidelen, het zogeheten kangoeroeën. Ook willen ze dat zij als ouders erkend worden als de belangrijkste verzorgers van hun kind en – vanzelfsprekend – dat zij 24 uur per dag bij hun kind in de couveuse mogen zijn. Ze willen recht op alle informatie en kunnen meepraten over beslissingen rond behandeling van en zorg voor hun kind. 

Wanneer een afdeling Neonatologie/Moeder en Kindcentrum aan de kwaliteitscriteria voldoet, ontvangt deze een certificaat met het beeldmerk, de Kangoeroe. 
Naast zorg zoals ouders dat willen voor de kinderen, benadrukt de VOC dat ook de ouders behoefte hebben aan steun in tijden van zorgen om hun kind en van emotionele stress. Daarom wordt van afdelingen ook verwacht dat er ondersteuning wordt geboden en dat een beroep kan worden gedaan op psychosociale hulpverlening. Kwetsbare kinderen hebben krachtige ouders nodig, dat is van belang tijdens het vaak lange verblijf in het ziekenhuis, maar ook in de nog veel langere periode daarna.

Gert Jan van Steenbrugge
Directeur VOC
www.couveuseouders.nl

actueel
 • 14-6-2019 - CBF Erkenning voor Fonds Gezond Geboren

  Fonds Gezond geboren heeft de Erkenning ontvangen van het Centraal bureau Fondsenwerving (CBF). Hiermee is verzekerd dat elke bijdrage betrouwbaar wordt besteed en ten goede komt aan onderzoek in de verloskunde en neonatologie. Hierdoor kan elke donatie direct bijdragen aan de ambitie om babysterfte in Nederland terug te dringen.

  Lees verder ...
 • 13-6-2019 - Risico vermindert door natuurlijk bevallen na eerdere keizersnede

  Als een vrouw eerder is bevallen met een keizersnede, dan kan zij bij een volgende bevalling kiezen voor opnieuw een (geplande) keizersnede of een vaginale bevalling. Vrouwen die dan natuurlijk bevallen, hebben de minste risico's. De meeste risico's hebben vrouwen die tijdens een natuurlijke bevalling uiteindelijk toch een spoedkeizersnede moeten ondergaan.

  Lees verder ...
 • 23-5-2019 - Veganistisch eten tijdens zwangerschap wordt afgeraden

  Veganistisch eten tijdens de zwangerschap of tijdens de borstvoeding, is niet goed voor de kinderen. De Belgische Koninklijke Academie voor Geneeskunde zegt dat baby’s hierdoor zwakkere botten krijgen en een motorische ontwikkelingsachterstand oplopen. Ook jonge kinderen kunnen beter niet veganistisch eten, zegt de academie. Dit meldt Algemeen Dagblad. 

  Lees verder ...
 • 24-4-2019 - Stimuleringsprogramma ondersteunt gemeenten in kansrijke start

  Pharos ondersteunt gemeenten om te komen tot een gezamenlijke aanpak van het actieprogramma Kansrijke Start. Met deze aanpak bieden gemeenten kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie een betere kans.

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
3.85.10.62
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: