Bestellen
In samenwerking met
Aanmelden geboortezorg vakdag verloskundigen:
Aanmelden geboortezorg vakdag kraamzorg:

Hester Rippen, Stichting Kind en Ziekenhuis: Baby centraal?


Nataal september 2011, editie 10

Iedere organisatie heeft zijn drijvende krachten, mensen die zich vol toewijding inzetten voor het goede doel. Mensen uit het hart van de organisatie. Deze keer in Nataal Hester Rippen, directeur Stichting Kind en Ziekenhuis.

 

Baby centraal

Citaat van een moeder van een te vroeg geboren zoon:
'Onze ervaringen op de neonatale intensive care waren slecht. De medisch-verpleegtechnische zorg was uitmuntend, letterlijk levensreddend, maar de persoonlijke zorg liet te wensen over. We moesten knokken om zo lang mogelijk bij onze zoon te zijn, zelf voor hem te zorgen en te “buidelen”, dus intensief huidcontact te hebben. Tijdens mijn opname heb ik mijn zoon vooral via de camera gezien. En dat terwijl intensief contact tussen moeder en baby zo goed is voor beider gezondheid. De binding die de baby aangaat met de moeder is essentieel voor de ontwikkeling van het kind.’

Het angstgevoel dat bij een kind kan ontstaan door een verblijf in een ziekenhuis, hoe jong of hoe oud ook, is precies de reden waarom 35 jaar geleden door bezorgde ouders Vereniging Kind en Ziekenhuis werd opgericht (sinds 2008 Stichting). Inmiddels zijn open bezoekregelingen en  rooming-in, kortgezegd altijd bij je kind kunnen zijn, mede door ons een feit in alle ziekenhuizen als het om een kinderafdeling gaat. Maar, zoals uit het citaat hierboven blijkt, is dit als het couveusebaby’s betreft absoluut geen gegeven. Terwijl de 24-uurs aanwezigheid van ouders in onze ogen noodzakelijk is voor het medisch en psychosociaal welzijn van het kind.

Stichting Kind en Ziekenhuis (K&Z) is een landelijke patiënten- /consumentenorganisatie die zich inzet om de kwaliteit van de zorg aan kinderen in het ziekenhuis te verbeteren.  Onze missie is het bevorderen van het welzijn van kinderen vóór, tijdens en na een bezoek aan of opname in het ziekenhuis. Gebaseerd op de rechten van kinderen en jongeren in de gezondheidszorg. Net als volwassenen hebben kinderen recht op goede medische en verpleegkundige zorg en een patiëntvriendelijke benadering. Kinderen verschillen echter anatomisch en fysiologisch van volwassenen en reageren in emotioneel opzicht anders dan volwassenen op ziekte en letsel. Door hier rekening mee te houden voelen kinderen zich prettiger en kunnen emotionele problemen of stoornissen in de ontwikkeling van het kind worden voorkomen.

Voor K&Z is er één gouden regel, namelijk “Moeder en kind nooit scheiden”. Steeds vaker zien we dat ziekenhuizen couveusesuites en kraamsuites bouwen en zelfs vrouw-kindcentra inrichten waar kind en moeder helemaal centraal staan! Met als mooiste nieuwste ontwikkeling moeder en kind niet meer scheiden na een keizersnede. Een mooie voortuitgang in de Nederlandse ziekenhuizen die wij ook van harte stimuleren. En waarvan wij hopen dat ook alle ziekenhuisdirecties gaan inzien dat dit hoort bij “de baby centraal” stellen en daarmee het beste is voor moeder en kind!

Hester Rippen
Directeur Stichting Kind en Ziekenhuis

 

actueel
 • 5-12-2019 - 4 miljoen voor vervolg onderzoek Kansrijke Start voor kinderen

  Minister Hugo de Jonge (VWS) stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor het onderzoek Generation R van het Erasmus MC. Vandaag ontvangt hij het eerste exemplaar van het boek 'Gezond Opgroeien. Van een kwetsbare naar een Kansrijke Start' met daarin de resultaten van 15 jaar onderzoek naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 kinderen in Rotterdam.

  Lees verder ...
 • 21-11-2019 - Risico's van zwangerschap na 41 weken

  Het risico op babysterfte verhoogt als een zwangerschap langer dan 42 weken duurt. Zweedse onderzoekers adviseren daarom om standaard na 41 weken de bevalling in te leiden. 

  Lees verder ...
 • 11-11-2019 - Terugdringen vroeggeboorte; meer aandacht voor gezonde voeding zwangere

  Om het risico op vroeggeboorte te verminderen heeft De Gezondheidsraad 3 nieuwe achtergronddocumenten over voeding voor zwangeren opgesteld. Deze documenten vormen de basis voor toekomstige nieuwe voedingsaanbevelingen voor deze doelgroep. Ze gaan over eetpatronen, nutriënteninname en gewichtstoename. 

  Lees verder ...
 • 8-11-2019 - NIP test; betrouwbaarder dan verwacht

  Sinds 2017 wordt in Nederland de NIP Test in onderzoeksverband aangeboden aan alle zwangere vrouwen. De resultaten laten zien dat de Nederlandse NIP Test betrouwbaarder blijkt te zijn dan verwacht. 

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
3.229.122.219
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: