Bestellen
In samenwerking met

Marja Estourgie, Stichting Ouders van GBS: Belangrijkste infectieziekte van pasgeborenen

Nataal september 2012 ed. 14

Iedere organisatie heeft zijn drijvende krachten, mensen die zich vol toewijding inzetten voor het goede doel. Mensen uit het hart van de organisatie. Deze keer: Marja Estourgie van Stichting Ouders van Groep B Streptokokkenpatiënten.

Belangrijkste infectieziekte van pasgeborenen

Groep B Streptokokken (GBS) is de belangrijkste infectieziekte van pasgeborenen. Ongeveer twintig procent van alle zwangere vrouwen is (ongemerkt) draagster van deze bacterie en rond de bevalling kan de baby, door in de vagina aanwezige bacteriën, besmet raken. Een geïnfecteerde baby kan ernstig ziek worden of zelfs overlijden.

Toen ik zelf jaren geleden volkomen onverwacht te maken kreeg met GBS, waaraan mijn zoontje na de bevalling is overleden, was er nog erg weinig informatie te vinden over deze ziekte.  Dit was onder andere voor mij een reden om samen met enkele andere GBS-ouders de Stichting Ouders van Groep B Streptokokkenpatiënten (OGBS) op te richten. Ik wilde niet dat andere ouders mee zouden maken wat wij hadden doorgemaakt. Al kon ik maar één baby redden, want het leek zo simpel: toedienen van gewone antibiotica bij de bevalling was en is nog steeds voldoende om de bacteriën te bestrijden. Het is echter zo dat niet elke draagster van de GBS-bacterie antibiotica toegediend moet krijgen bij de bevalling. Onder andere dit maakt de problematiek complex.

Sinds jaren is een NVOG-protocol voorhanden, maar uit ervaring blijkt dat het protocol nog niet optimaal is. Uit de vele vragen die ouders aan ons stellen maken wij op dat er geen eenduidigheid is in de uitvoering van het protocol. Dat zorgt voor veel onrust bij ouders. Nog steeds worden baby’s ziek of overlijden. Maar juist ook door het protocol en door betere voorlichting  zijn er gelukkig besmettingen voorkomen, waarmee de doelstelling van OGBS voor een belangrijk deel is behaald. Maar het moet en kan nog beter.

Om het beleid te optimaliseren is er nauw contact met de wetenschappelijke stichting GBS en wordt er gekeken welke onderzoeken op het gebied van GBS gedaan moeten worden.  Op dit moment lopen diverse onderzoeken.  Bijvoorbeeld nader onderzoek naar de implementatie van een aantal strategieën voor de preventie van GBS-ziekte. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het screenen van alle zwangere vrouwen op aanwezigheid van GBS mogelijk tot betere preventie en een meer kosteneffectieve behandeling leidt.  Het huidige protocol is nog gericht op vrouwen met risicofactoren.

De Stichting OGBS is een vereniging voor ouders door ouders. De stichting is opgericht om hulp te bieden aan ouders die steun en informatie zoeken. Als ouderstichting richten wij ons vooral op de voorlichting aan (toekomstige) ouders, verloskundigen en kraamverzorgenden. Hiervoor is een brochure gemaakt, een symptomenkaart, een DVD en een website www.ogbs.nl. Met een kleine groep vrijwilligers zorgen we voor de verspreiding van de informatie en staan we op beurzen. Op dit moment wordt zelfs een App ontwikkeld voor verloskundigen en kraamverzorgenden zodat iedereen goed geïnformeerd is en adequaat kan handelen om GBS-infecties te voorkomen!

Marja Estourgie
Stichting Ouders van Groep B Streptokokkenpatiënten
www.ogbs.nl

actueel
 • 12-6-2020 - Is de 13 weken echo echt nuttig voor iedere zwangere?

  Is het toevoegen van een 13 weken echo aan het bevolkingsonderzoek prenatale screening van meerwaarde voor de zwangere vrouw? Deze vraag gaat een landelijk consortium onder leiding van gynaecologen Monique Haak (LUMC) en Mireille Bekker (UMCU) beantwoorden.

  Lees verder ...
 • 28-5-2020 - Vrouwen worden bij bevalling in Nederland veel ingeleid en ingeknipt

  33 Procent van de Nederlandse vrouwen die bevallen van hun eerste kind wordt ingeleid. Dit is veel in vergelijking met andere Europese landen. Nederlandse vrouwen worden tijdens het bevallen ook vaker ingeknipt dan in andere landen. Het aantal keizersneden en ruggenprikken is in Nederland juist laag.

  Lees verder ...
 • 12-5-2020 - Partner mag weer mee naar verloskundige

  De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) heeft nieuwe richtlijnen opgesteld om rekening te houden met 1,5 meter afstand en fysieke contactmomenten te beperken. Zwangere vrouwen mogen weer een partner meenemen als ze op consult gaan of een echo laten maken. Ook mag naast de partner nog iemand bij de bevalling aanwezig zijn.

  Lees verder ...
 • 24-4-2020 - Onderzoek moedermelk tegen corona

  Zitten er antistoffen tegen het coronavirus in moedermelk van vrouwen die een Covid-19-infectie hebben gehad? Dat wordt onderzocht door onderzoekers van het Amsterdam UMC. En zo ja, is de moedermelk dan bruikbaar als medicijn voor kwetsbare groepen?

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
3.235.107.209
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: