Bestellen
In samenwerking met

Marja Estourgie, Stichting Ouders van GBS: Belangrijkste infectieziekte van pasgeborenen

Nataal september 2012 ed. 14

Iedere organisatie heeft zijn drijvende krachten, mensen die zich vol toewijding inzetten voor het goede doel. Mensen uit het hart van de organisatie. Deze keer: Marja Estourgie van Stichting Ouders van Groep B Streptokokkenpatiënten.

Belangrijkste infectieziekte van pasgeborenen

Groep B Streptokokken (GBS) is de belangrijkste infectieziekte van pasgeborenen. Ongeveer twintig procent van alle zwangere vrouwen is (ongemerkt) draagster van deze bacterie en rond de bevalling kan de baby, door in de vagina aanwezige bacteriën, besmet raken. Een geïnfecteerde baby kan ernstig ziek worden of zelfs overlijden.

Toen ik zelf jaren geleden volkomen onverwacht te maken kreeg met GBS, waaraan mijn zoontje na de bevalling is overleden, was er nog erg weinig informatie te vinden over deze ziekte.  Dit was onder andere voor mij een reden om samen met enkele andere GBS-ouders de Stichting Ouders van Groep B Streptokokkenpatiënten (OGBS) op te richten. Ik wilde niet dat andere ouders mee zouden maken wat wij hadden doorgemaakt. Al kon ik maar één baby redden, want het leek zo simpel: toedienen van gewone antibiotica bij de bevalling was en is nog steeds voldoende om de bacteriën te bestrijden. Het is echter zo dat niet elke draagster van de GBS-bacterie antibiotica toegediend moet krijgen bij de bevalling. Onder andere dit maakt de problematiek complex.

Sinds jaren is een NVOG-protocol voorhanden, maar uit ervaring blijkt dat het protocol nog niet optimaal is. Uit de vele vragen die ouders aan ons stellen maken wij op dat er geen eenduidigheid is in de uitvoering van het protocol. Dat zorgt voor veel onrust bij ouders. Nog steeds worden baby’s ziek of overlijden. Maar juist ook door het protocol en door betere voorlichting  zijn er gelukkig besmettingen voorkomen, waarmee de doelstelling van OGBS voor een belangrijk deel is behaald. Maar het moet en kan nog beter.

Om het beleid te optimaliseren is er nauw contact met de wetenschappelijke stichting GBS en wordt er gekeken welke onderzoeken op het gebied van GBS gedaan moeten worden.  Op dit moment lopen diverse onderzoeken.  Bijvoorbeeld nader onderzoek naar de implementatie van een aantal strategieën voor de preventie van GBS-ziekte. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het screenen van alle zwangere vrouwen op aanwezigheid van GBS mogelijk tot betere preventie en een meer kosteneffectieve behandeling leidt.  Het huidige protocol is nog gericht op vrouwen met risicofactoren.

De Stichting OGBS is een vereniging voor ouders door ouders. De stichting is opgericht om hulp te bieden aan ouders die steun en informatie zoeken. Als ouderstichting richten wij ons vooral op de voorlichting aan (toekomstige) ouders, verloskundigen en kraamverzorgenden. Hiervoor is een brochure gemaakt, een symptomenkaart, een DVD en een website www.ogbs.nl. Met een kleine groep vrijwilligers zorgen we voor de verspreiding van de informatie en staan we op beurzen. Op dit moment wordt zelfs een App ontwikkeld voor verloskundigen en kraamverzorgenden zodat iedereen goed geïnformeerd is en adequaat kan handelen om GBS-infecties te voorkomen!

Marja Estourgie
Stichting Ouders van Groep B Streptokokkenpatiënten
www.ogbs.nl

actueel
 • 14-6-2019 - CBF Erkenning voor Fonds Gezond Geboren

  Fonds Gezond geboren heeft de Erkenning ontvangen van het Centraal bureau Fondsenwerving (CBF). Hiermee is verzekerd dat elke bijdrage betrouwbaar wordt besteed en ten goede komt aan onderzoek in de verloskunde en neonatologie. Hierdoor kan elke donatie direct bijdragen aan de ambitie om babysterfte in Nederland terug te dringen.

  Lees verder ...
 • 13-6-2019 - Risico vermindert door natuurlijk bevallen na eerdere keizersnede

  Als een vrouw eerder is bevallen met een keizersnede, dan kan zij bij een volgende bevalling kiezen voor opnieuw een (geplande) keizersnede of een vaginale bevalling. Vrouwen die dan natuurlijk bevallen, hebben de minste risico's. De meeste risico's hebben vrouwen die tijdens een natuurlijke bevalling uiteindelijk toch een spoedkeizersnede moeten ondergaan.

  Lees verder ...
 • 23-5-2019 - Veganistisch eten tijdens zwangerschap wordt afgeraden

  Veganistisch eten tijdens de zwangerschap of tijdens de borstvoeding, is niet goed voor de kinderen. De Belgische Koninklijke Academie voor Geneeskunde zegt dat baby’s hierdoor zwakkere botten krijgen en een motorische ontwikkelingsachterstand oplopen. Ook jonge kinderen kunnen beter niet veganistisch eten, zegt de academie. Dit meldt Algemeen Dagblad. 

  Lees verder ...
 • 24-4-2019 - Stimuleringsprogramma ondersteunt gemeenten in kansrijke start

  Pharos ondersteunt gemeenten om te komen tot een gezamenlijke aanpak van het actieprogramma Kansrijke Start. Met deze aanpak bieden gemeenten kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie een betere kans.

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
18.215.161.19
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: