Bestellen
In samenwerking met
Aanmelden geboortezorg vakdag verloskundigen:
Aanmelden geboortezorg vakdag kraamzorg:

Reinier Hopmans, secretaris Stichting Onderzoek en Preventie Zuigelingensterfte: Weg met die angst

Nataal maart 2013, editie 16

Iedere organisatie heeft zijn drijvende krachten, mensen die zich vol toewijding inzetten voor het goede doel. Mensen uit het hart van de organisatie. Deze keer in Nataal Reinier Hopmans, Stichting Wiegendood.


Weg met die angst

Wie huivert niet bij het woord wiegendood? Het wordt geassocieerd met mysterie en angst, met moeilijk te aanvaarden verlies en onpeilbaar verdriet. Heel begrijpelijk. Maar moeten alle ouders gelaten afwachten of het hun zal overkomen? Het antwoord is neen.
Onderzoek gedurende de afgelopen decennia heeft de aanvankelijke geheimzinnigheid over het verschijnsel goeddeels weggenomen en geleerd dat er met preventie ongelooflijk veel valt te bereiken. Totaal uit te bannen zal wiegendood naar alle waarschijnlijkheid niet zijn, maar het aantal slachtoffertjes valt tot het uiterste te beperken.
Dankzij de kwaliteit en de fijnmazigheid van onze zuigelingenzorg en de ruime aandacht voor preventie is de incidentie van SIDS/wiegendood (sudden infant death syndrome)  in Nederland sinds 1986 haast onafgebroken omlaaggegaan: van bijna 200 baby’s (tussen 1 week en 1 jaar) toen, tot 15 of minder de laatste jaren. Dat is het laagste cijfer in de westerse wereld, en als iedereen in ons land de preventieadviezen zou volgen, kan daar nog tenminste de helft af. Het blijft dus van het grootste belang dat dokters en andere medische professionals zich ervoor blijven inspannen de ouders en verzorgers van de bijna 180.000 baby’s die er nu jaarlijks worden geboren goed te informeren.
Uiteraard zonder hen de stuipen op het lijf te jagen. In plaats van ouders angst in te boezemen, is het beter hen goed op de hoogte brengen van de mogelijkheden die zij hebben om het risico tot zo goed als nul te reduceren en onbekommerd van hun kind te genieten. Veilig Slapen heet het omvangrijke preventieproject dat de Stichting Onderzoek en Preventie Zuigelingensterfte, of wel Stichting Wiegedood vanaf 1996 heeft ontwikkeld. De tips en adviezen worden inmiddels al jaren via consultatiebureaus, kraamzorg, verloskundigen, kinder- en huisartsen, ziekenhuizen en kinderopvang verspreid. De websites van de stichting zijn de best denkbare actuele bronnen.
Speerpunt van preventie is het overzicht ‘Producten veilig of onveilig’. In het eerste deel worden alle denkbare soorten babyartikelen beoordeeld en van gebruiksadvies voorzien, in het tweede deel worden producten bij naam genoemd. Wat deze informatie uniek maakt is dat twijfelachtige producten bij naam worden genoemd en dat in vele gevallen de claims van fabrikanten en importeurs worden ontkracht of weerlegd. Dat mondt soms uit in het advies: Niet gebruiken.
De door kennis en inzicht onderbouwde productvoorlichting beoogt tegenwicht te bieden aan het reclamebombardement waaraan de babybranche ouders blootstelt. Tal van met veel bombarie, soms zelfs met de claim ‘Helpt tegen wiegendood’ aangeprezen producten zijn van geen nut, introduceren risico bij het (verkeerd) gebruiken of zijn zonder meer riskant.
De stichting is een vrijwilligersorganisatie die wordt gedragen door een aantal sterk betrokken artsen, onderzoekers en ouders.

Reinier Hopmans
secretaris Stichting Onderzoek en Preventie Zuigelingensterfte,
bij afkorting Stichting Wiegedood
www.wiegedood.nl
www.veiligslapen.info
www.wiegedood.org (oudervereniging)

actueel
 • 5-12-2019 - 4 miljoen voor vervolg onderzoek Kansrijke Start voor kinderen

  Minister Hugo de Jonge (VWS) stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor het onderzoek Generation R van het Erasmus MC. Vandaag ontvangt hij het eerste exemplaar van het boek 'Gezond Opgroeien. Van een kwetsbare naar een Kansrijke Start' met daarin de resultaten van 15 jaar onderzoek naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 kinderen in Rotterdam.

  Lees verder ...
 • 21-11-2019 - Risico's van zwangerschap na 41 weken

  Het risico op babysterfte verhoogt als een zwangerschap langer dan 42 weken duurt. Zweedse onderzoekers adviseren daarom om standaard na 41 weken de bevalling in te leiden. 

  Lees verder ...
 • 11-11-2019 - Terugdringen vroeggeboorte; meer aandacht voor gezonde voeding zwangere

  Om het risico op vroeggeboorte te verminderen heeft De Gezondheidsraad 3 nieuwe achtergronddocumenten over voeding voor zwangeren opgesteld. Deze documenten vormen de basis voor toekomstige nieuwe voedingsaanbevelingen voor deze doelgroep. Ze gaan over eetpatronen, nutriënteninname en gewichtstoename. 

  Lees verder ...
 • 8-11-2019 - NIP test; betrouwbaarder dan verwacht

  Sinds 2017 wordt in Nederland de NIP Test in onderzoeksverband aangeboden aan alle zwangere vrouwen. De resultaten laten zien dat de Nederlandse NIP Test betrouwbaarder blijkt te zijn dan verwacht. 

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
3.229.122.219
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: