Bestellen
In samenwerking met

Alle verzekeraars komen langzaam in beweging

Zorgverzekeraars VGZ, CZ en Menzis bieden verloskundigen het NZa-maximumtarief 2018. Ook Zilveren Kruis biedt de meeste verloskundigen het NZa-maximumtarief, met uitzondering van 19 praktijken.

Bron: KNOV

In de afgelopen periode bleek dat zeer veel verloskundigen hun tweejarige contract met Zilveren Kruis hebben opgezegd en de contractaanbiedingen van andere verzekeraars niet accepteren. Zilveren Kruis (ZK) bood op 27 oktober het grootste deel van de praktijken met een addendum op het contract 2017/2018 het NZa-maximumtarief 2018. 19 praktijken hebben om onduidelijke redenen geen nieuw aanbod van ZK ontvangen. CZ en Menzis volgden begin november met een nieuw aanbod met het NZa-maximumtarief. VGZ bood reeds het NZa-maximumtarief.

Kwaliteit en doelmatigheid
Zwangerschap en geboorte zijn normale, fysiologische processen. Zowel onder- als overbehandeling moet daarbij voorkomen worden. De KNOV is van mening dat de implementatie van de Zorgstandaard hierbij een cruciale rol speelt. Er dient geïnvesteerd te worden in kwaliteit zodat substitutie van de tweede lijn naar de eerste lijn zich kan ontwikkelen.

Tariefherijking
Het NZa-tariefonderzoek onder 128 eerstelijns verloskundigenpraktijken toont aan dat het tarief voor de eerstelijns verloskundige zorg achterstallig onderhoud kent en te laag was. De KNOV en haar leden zijn verheugd dat de NZa heeft besloten de achterstand in het tarief verloskundige zorg weg te werken.

Menzis vergoedt in 2018 het maximale NZa-tarief 2018
Menzis laat op 8 november 2017 weten met een nieuwe overeenkomst met het maximale NZa-tarief 2018 te komen voor verloskundigen. Het nieuwe aanbod gaat naar alle verloskundigen die de eerdere overeenkomst hebben ontvangen en naar de verloskundigen die al getekend hadden. Menzis streeft er naar verloskundigen binnen twee weken per e-mail te voorzien van meer informatie over het nieuwe contractvoorstel. Lees voor meer informatie de berichtgeving van Menzis.

actueel
 • 17-7-2018 - NZa publiceert prestaties en tarieven verloskundige zorg in 2019

  De prestaties en maximale tarieven voor verloskundige zorg in 2019 zijn bekend. Voor de verloskundige zorg gaan de maximale tarieven licht omhoog. Ook zijn de postcodelijsten voor achterstandswijken aangepast en komt er meer ruimte voor maatwerkafspraken.

  Lees verder ...
 • 16-7-2018 - Slimme weeën pleister zorgt voor veiligere bevalling

  Een innovatieve pleister met sensoren op de buik van een zwangere verbetert de weeën registratie tijdens een bevalling. Het welzijn van een baby in de baarmoeder wordt hiermee tijdens de weeën nauwkeurig bewaakt en eventuele problemen die tijdens de weeën optreden worden eerder opgespoord. Bevallingen worden hierdoor nog veiliger. 

  Lees verder ...
 • 12-7-2018 - Preventie ouder-kindcontact te weinig aandacht

  Ouderbegeleiding tijdens de zwangerschap en in de eerste levensjaren van een kind krijgt niet de aandacht die het verdient. Wetenschappelijk onderzoek biedt een schat aan informatie op het gebied van de prille hechting. Helaas krijgt dit in de praktijk veel te weinig aandacht. Zonde, want juist tijdens de 1001 kritieke dagen valt voor ouder en kind een wereld te winnen.

  Lees verder ...
 • 9-7-2018 - Wijzigingsvoorstel embryowet in de maak

  Het kabinet gaat de komende periode aan de slag met een wijzigingsvoorstel voor de Embryowet. Met die wetswijziging worden de voorwaarden voor geslachtskeuze verruimd bij het risico op een aantal erfelijke aandoeningen waarbij jongens en meisjes een verschillende kans hebben om ziek te worden. 

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
54.81.254.212
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: