Bestellen
In samenwerking met

Alle verzekeraars komen langzaam in beweging

Zorgverzekeraars VGZ, CZ en Menzis bieden verloskundigen het NZa-maximumtarief 2018. Ook Zilveren Kruis biedt de meeste verloskundigen het NZa-maximumtarief, met uitzondering van 19 praktijken.

Bron: KNOV

In de afgelopen periode bleek dat zeer veel verloskundigen hun tweejarige contract met Zilveren Kruis hebben opgezegd en de contractaanbiedingen van andere verzekeraars niet accepteren. Zilveren Kruis (ZK) bood op 27 oktober het grootste deel van de praktijken met een addendum op het contract 2017/2018 het NZa-maximumtarief 2018. 19 praktijken hebben om onduidelijke redenen geen nieuw aanbod van ZK ontvangen. CZ en Menzis volgden begin november met een nieuw aanbod met het NZa-maximumtarief. VGZ bood reeds het NZa-maximumtarief.

Kwaliteit en doelmatigheid
Zwangerschap en geboorte zijn normale, fysiologische processen. Zowel onder- als overbehandeling moet daarbij voorkomen worden. De KNOV is van mening dat de implementatie van de Zorgstandaard hierbij een cruciale rol speelt. Er dient geïnvesteerd te worden in kwaliteit zodat substitutie van de tweede lijn naar de eerste lijn zich kan ontwikkelen.

Tariefherijking
Het NZa-tariefonderzoek onder 128 eerstelijns verloskundigenpraktijken toont aan dat het tarief voor de eerstelijns verloskundige zorg achterstallig onderhoud kent en te laag was. De KNOV en haar leden zijn verheugd dat de NZa heeft besloten de achterstand in het tarief verloskundige zorg weg te werken.

Menzis vergoedt in 2018 het maximale NZa-tarief 2018
Menzis laat op 8 november 2017 weten met een nieuwe overeenkomst met het maximale NZa-tarief 2018 te komen voor verloskundigen. Het nieuwe aanbod gaat naar alle verloskundigen die de eerdere overeenkomst hebben ontvangen en naar de verloskundigen die al getekend hadden. Menzis streeft er naar verloskundigen binnen twee weken per e-mail te voorzien van meer informatie over het nieuwe contractvoorstel. Lees voor meer informatie de berichtgeving van Menzis.

actueel
 • 24-12-2017 - Feestdagen

  Een bijzonder jaar, er is veel gebeurd...

  Lees verder ...
 • 10-11-2017 - Thuisbevallingen in Nederland beste kwaliteit en meest kosteneffectief

  Thuisbevallingen in Nederland hebben de beste kwaliteit en zijn het meest kosteneffectief. Dit blijkt uit onderzoek onder 21 geboortecentra, 46 bevallocaties in ziekenhuizen en 110 verloskundigenpraktijken waar ook de thuisbevalling tot de mogelijkheid van cliënten behoort.

  Lees verder ...
 • 10-11-2017 - Alle verzekeraars komen langzaam in beweging

  Verzekeraars komen in beweging richting de verloskundigen voor de vergoedingen voor 2018. Zorgverzekeraars VGZ, CZ en Menzis bieden verloskundigen het NZa-maximumtarief 2018. Ook Zilveren Kruis biedt de meeste verloskundigen het NZa-maximumtarief, met uitzondering van 19 praktijken.

  Lees verder ...
 • 10-11-2017 - Hoorzitting bezwaar verzekeraars tariefverhoging door Nza

  Maandag 6 november 2017 vond de NZa-hoorzitting zorgverzekeraars plaats. 26 zorgverzekeraars hebben hun bezwaar tegen de beleidsregel verloskunde 2018 uiteen gezet . Zij zijn het - ondanks een zeer gedegen onderzoek - niet geheel eens met de verhoging van het tarief.

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
54.82.57.154
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: