Bestellen
In samenwerking met

Bekostiging geboortezorg

Twee weken geleden heeft minister van volksgezondheid, welzijn en sport, Ernst Kuipers, bekendgemaakt dat de integrale bekostiging vanaf 2023 niet meer een experiment is. Dit betekent dat dit de reguliere bekostigingsvorm wordt van de geboortezorg samen met de monodisciplinaire bekostiging. Hiermee hoopt Kuipers dat de zorg voor de patiënt beter wordt in kwaliteit. Verder is het voorstel om in 2028 te stoppen met monodisciplinaire zorg helemaal van tafel.

Naast dit besluit moet er verder gewerkt worden aan de bekostiging van de geboortezorg. Kuipers wil dit via twee sporen laten verlopen. Bij het eerste spoor staat de integrale bekostiging als regulier alternatief. Over de reden hiervoor zegt hij het volgende: ‘’De integrale geboorte organisaties krijgen hierdoor meer ruimte om te investeren, meerjarencontracten aan te gaan en zorgverschuiving naar de eerste lijn verder vorm te geven.’’ De doorontwikkeling van de huidige monodisciplinaire bekostiging staat op spoor 2. Voor deze ontwikkeling wil Kuipers onder andere cliëntprofielen gaan ontwikkelen. Met deze profielen kan de zorgvraag beter in kaart worden gebracht. Volgens de minister worden in het begin deze profielen nog niet gekoppeld aan bekostiging.

Kuipers heeft in een brief aan de Kamer de integrale bekostiging voor de geboortezorg als reguliere bekostiging bekendgemaakt. In deze brief schrijft hij het volgende over de minpunten van integrale bekostiging; ‘’De meest prominente uitvoeringsvraagstukken en oplossingsrichtingen rondom integrale bekostiging gaan over administratieve lasten en verdelen achter de voordeur.’’ De minister geeft aan om over deze knelpunten met de integrale geboorte organisaties in gesprek te gaan en hoopt zo een oplossing te vinden.

Er zijn een aantal voorstanders voor integrale bekostiging, maar ook veel tegenstanders. Zo laat de vereniging van verloskundigen (KNOV) weten dat zij teleurgesteld zijn in het voornemen over de bekostiging. Ze hebben er geen vertrouwen in dat het tweesporenbeleid daadwerkelijk over twee sporen gaat, maar denken dat de aandacht vooral op integrale bekostiging wordt gevestigd en niet op monodisciplinaire bekostiging.

actueel
 • 16-3-2023 - Borstvoeding nog belangrijker na keizersnede

  Of ze nu via een vaginale bevalling of keizersnede geboren worden, alle baby’s ontvangen essentiële bacteriën van hun moeder tijdens de geboorte en direct daarna. Dat komt omdat deze overdracht van bacteriën via verschillende routes verloopt, zoals via de darmen en borstvoeding. 

  Lees verder ...
 • 7-3-2023 - Lessen uit maternale sterfte door bloedverlies

  Obstetrische bloedingen komen vaker voor in Nederland. Heel soms leidt een ernstige obstetrische bloeding tot de dood van de moeder (maternale sterfte). In dit onderzoek worden lessen getrokken uit deze tragische gebeurtenissen.

  Lees verder ...
 • 27-2-2023 - Geslaagde Geboortezorg Vakdag 2023

  De vierde Geboortezorg Vakdag op 16 februari in de RAI was een succes. Zo’n 450 geboortezorgprofessionals waren naar Amsterdam gekomen om hun vakkennis uit te breiden. Ruimte voor vermaak was er ook: de Vakdag werd onder leiding van Jan Versteegh afgesloten met een Super Bingo.

  Lees verder ...
 • 13-2-2023 - Nieuwe campagne spreekt zorgverleners aan om te zorgen voor een Rookvrije Start voor ieder kind

  Meer dan één miljoen ouders met thuiswonende kinderen rookt. Deze kinderen lopen risico op gezondheidsschade door tabaksrook waardoor hun dromen in rook opgaan. De Taskforce Rookvrije Start spreekt met een nieuwe campagne zorgverleners aan op hun taak om (aanstaande) ouders te helpen stoppen met roken.

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
34.232.62.64
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: