Bestellen
In samenwerking met

Bo Geboortezorg roept partijen op niet langer weg te kijken

Doemscenario kraamzorg lijkt realistisch. Deze week is de kraamzorgsector geconfronteerd met een situatie waar Bo Geboortezorg al langer voor gewaarschuwd heeft. Op de valreep is voorkomen dat kraamverzorgenden van de grootste kraamzorgorganisatie het zonder salaris moeten stellen en dat kraamvrouwen en hun pasgeboren baby's geen kraamzorg krijgen.

 

Teken aan de wand
Al geruime tijd probeert Bo Geboortezorg de nijpende financiële situatie van de kraamzorgsector op het netvlies te krijgen bij de partijen die bij machte zijn het tij op tijd te keren. 
Oorzaak van deze nijpende financiële situatie zijn de te lage tarieven die gelden en geboden worden voor kraamzorg. Tot nu toe hebben zowel VWS, ZN en de individuele verzekeraars geen aanleiding gezien om met de aangereikte oplossingen het voortbestaan van de sector zeker te stellen. 

Afgelopen week werd eens en temeer duidelijk dat de noodklok die Bo Geboortezorg in het voorjaar van 2019 liet horen geheel op zijn plaats is. De grootste kraamzorgorganisatie bleek niet in staat om aan haar financiële verplichtingen richting haar medewerkers te voldoen. Allerminst is zeker of de eenmalige oplossing die door verzekeraars is geboden in dit geval een groter drama voorkomt. 

Tarief
Ook is nog niet zeker of de uitkomst van het lopende kostenonderzoek van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) een dekkende oplossing zal bieden. Alleen wanneer het tarief substantieel verhoogd wordt en zorgverzekeraars bereid zijn een dekkende tariefsverhoging over te nemen, zal dit, op zijn vroegst in 2021, een positief effect sorteren. 

Van het kastje naar de muur
Bo heeft zoals gezegd zowel bij VWS als bij ZN en individuele zorgverzekeraars aangedrongen op maatregelen die ervoor zorgen dat kraamzorgorganisaties in 2020 niet verder in financieel noodweer belanden en de periode tot 2021 kunnen overbruggen. Helaas wordt de sector met de door haar aangedragen oplossingen door deze partijen van het kastje naar de muur gestuurd. Het ziet er niet naar uit dat hier voor 2020 concrete afspraken over gemaakt worden. 
Ondertussen wordt van kraamzorgorganisaties wel verlangd dat zij blijven staan voor continuïteit en kwaliteit van kraamzorg voor de cliënt en garant staan voor goed werkgeverschap. Ook van kraamverzorgenden wordt verwacht dat zij zich dagelijks inzetten om kraamvrouwen en pasgeborenen de best mogelijke zorg te geven. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het meer dan ooit van belang om deze kraamverzorgenden te behouden voor de sector en om tegelijkertijd voldoende nieuwe kraamverzorgenden op te leiden. Evident is dat dit op zeer gespannen voet staat met de financiële situatie van kraamzorgorganisaties.

Politiek
In december 2019 heeft Bo de Tweede Kamerleden middels een factsheet opgeroepen om de sector kraamzorg te steunen en vragen te stellen aan Minister Bruins over de financiële situatie. Verschillende partijen hebben vragen gesteld aan de Minister, waarbij de Minister zich opnieuw moeten verantwoorden in de Tweede Kamer hierover. 
Bo Geboortezorg hoopt op een doorbraak, maar heeft hier een hard hoofd in. Ziet de Minister de ernst van de zaak en kiest hij er nu wel voor om daadwerkelijk te zorgen voor de broodnodige doorbraak? Wordt het tij gekeerd?

De handen ineen
Bo Geboortezorg is blij dat voor de betreffende kraamverzorgenden en cliënten deze maand erger is voorkomen. Echter gaten dichten en korte termijn oplossingen zijn in de regel slechte heelmeesters. Dit verdient de sector niet en Bo Geboortezorg slaat graag, samen met haar leden, de handen ineen om de sector financieel gezond te maken en de werkgelegenheid te behouden. Echter dit kan alleen wanneer de stakeholders in deze ook hun rol en verantwoordelijkheid pakken. We roepen dan ook op om opnieuw in gesprek te gaan om nu tot daadwerkelijke oplossingen te komen voor de sector.

 

Bron: Bo Geboortezorg

 

actueel
 • 8-4-2020 - Gynaecologen willen dat zwangeren tijdig naar ziekenhuis gestuurd worden

  Gynaecologen vrezen dat de beeldvorming over volle ziekenhuizen ertoe leidt dat zwangeren, huisartsen en verloskundigen niet tijdig specialistische hulp inschakelen. 

  Lees verder ...
 • 24-3-2020 - Bevallen in een Van der Valk hotel in Uden

  Om het Udense ziekenhuis Bernhoven te ontlasten, bouwt het Van der Valkhotel aan de overkant van de weg drie hotelkamers om tot verloskamers.

  Lees verder ...
 • 24-3-2020 - Baby beschermd tegen eigen infecties door moeder

  Baby's krijgen voor de eerste 15 levensweken van hun moeder afweerstoffen mee, maar alleen tegen infecties die moeder zelf had. Een pasgeborene is dus tegen sommige infecties goed beschermd en tegen andere niet.

  Lees verder ...
 • 9-3-2020 - Hersenontwikkeling baby wordt gestimuleerd door de hik

  Iedereen heeft wel eens de hik. Toch zijn het vooral baby's die na het drinken de hik krijgen. Het lijkt erop dat dit fenomeen een belangrijke invloed heeft op de ontwikkeling van de hersenen van de pasgeborene, met name bij het leren reguleren van de ademhaling.

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
3.235.29.190
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: