Bestellen
In samenwerking met

CBF Erkenning voor Fonds Gezond Geboren

Fonds Gezond geboren heeft de Erkenning ontvangen van het Centraal bureau Fondsenwerving (CBF). Hiermee is verzekerd dat elke bijdrage betrouwbaar wordt besteed en ten goede komt aan onderzoek in de verloskunde en neonatologie. Hierdoor kan elke donatie direct bijdragen aan de ambitie om babysterfte in Nederland terug te dringen.

2 baby'ss per dag sterven door vroeggeboorte in Nederland
Elk jaar worden in Nederland zo'n 170.000 baby's geboren. In 10% van de gevallen maken de baby's geen goede start. Vroeggeboorte is de grootste oorzaak, maar ook aangeboren afwijkingen of een te laag geboortegewicht zorgen ervoor dat 3 baby's per dag overlijden voor, tijdens of kort na de geboorte. Dagelijks ondervinden jonge ouders, opa's en oma's, broertjes en zusjes het immense verdriet als hun (klein) kindje, broertje of zusje overlijdt. "Het wordt tijd dat we ons in Nederland realiseren dat vroeggeboorte verreweg de grootste veroorzaker is van babysterfte in Nederland" aldus Caja Demeris, bestuurslid marketing.

In Nederland overlijden dagelijks 2 baby's door vroeggeboorte,
10 baby's per dag ondervinden blijvende gevolgen. Het is tijd voor actie.
Op het actieplatform www.strongbabies.nl kun je
direct in actie komen en geld inzamelen
voor Fonds Gezond Geboren.

Grote ambitie
Het is de ambitie van Fonds Gezond Geboren om het aantal baby's dat geen gezonde start heeft in 2030 met 30% te verminderen. "Eén of twee weken langer in de baarmoeder en één of twee ons meer gewicht bij geboorte is van ongelofelijk groot belang voor de ongeboren baby", zegt professor Manon Benders, neonatoloog in het UMC Utrecht en wetenschappelijke boegbeeld van Fonds Gezond Geboren. "Het geeft een pasgeboren baby gewoon veel meer overlevingskans en minder kans op complicaties".

De Erkenning van het CBF
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede doelen wordt uitgegeven. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de Erkenning krijgen. De Erkenning van het CFB is voor Fonds Gezond Geboren een belangrijke stap. Het grote publiek kan ervan uitgaan dat Fonds Gezond Geboren daadwerkelijk kan bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt over de bestedingen en zich onafhankelijk laat controleren. Hiermee werken we aan de bekendheid en betrouwbaarheid van Fonds Gezond Geboren. Fonds Gezond Geboren heeft een onafhankelijke wetenschappelijke raad die de onderzoeken selecteert en vervolgens ook de voortgang monitort. In de wetenschappelijke raad zitten vertegenwoordigers uit de betrokken beroepsgroepen (neonatologen, verloskundigen en gynaecologen).

Het CBF levert een bijdrage aan een professionele en transparante goede doelen sector. Dit doen ze door het beantwoorden van vragen over geode doelen en het delen van trends en inzichten met de sector en andere belanghebbenden. Het CBF houdt toezicht op de Erkende Goede Doelen in Nederland, informeert en reflecteert. "Wij zorgen ervoor dat Erkende Goede Doelen hun beloftes nakomen en integer opereren. Zo bouwen we aan het publieksvertrouwen en zorgen we ervoor dat mensen met een gerust hart kunnen geven aan Erkende Goede Doelen die de wereld beter maken".

Over Fonds Gezond Geboren
Fonds Gezond Geboren is in 2014 opgericht als nationaal gezondheidsfonds voor de verloskunde en neonatologie en was reeds in bezit van de ANBI status. De beroepsorganisaties van verloskundigen (KNOV), gynaecologen en neonatologen (NVOG) en kinderartsen (NvK) zijn er in vertegenwoordigd. Fonds Gezond Geboren vindt dat élk nieuw leven een goede start verdient. Door medisch wetenschappelijke onderzoeksprojecten te financieren die gericht zijn op de periode vóór, tijdens en vlak na de geboorte wil Fonds Gezond Geboren ziekten en sterfte onder de allerkleinsten in 2030 met 30% hebben verminderd. Voor meer informatie over de onderzoeksprojecten zie www.fondsgezondgeboren.nl of start een fondsenwervende actie via www.strongbabies.nl

Over CBF
Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) werd in 1925 opgericht door de Armenraden en charitatieve organisaties om toezicht te houden op de geldwerving aan de deur en op straat. Met het uitgeven van de Erkenning voor goede doelen, ontwikkelde het CBF zich in de loop der jaren tot kwaliteitsbeoordelaar. Door het Erkenningslogo is de Erkenning duidelijk herkenbaar voor het publiek. De Erkenning is nu het enige officiële keurmerk van de goede doelen in Nederland.

actueel
 • 9-10-2019 - Stellen behandelen om postnatale depressies te voorkomen

  Veel vrouwen ervaren depressieve klachten tijdens het eerste jaar na hun bevalling. Ook hun partners ervaren vaker dan normaal depressieve klachten. Een cognitieve gedragsinterventie kan voor paren effectiever zijn in het voorkomen van depressieve klachten bij de vrouw dan een interventie voor de vrouw alleen.

  Lees verder ...
 • 9-10-2019 - Baby's uit de bronstijd kregen al een flesje

  Al zo'n 5.000 jaar geleden gaven onze voorouders hun baby's naast moedermelk ook dierlijke melk. Ze gebruikten daar kleine aardewerken kommetjes voor, met een tuitje. De eerste babyflesjes zouden een mogelijke verklaring voor de grote bevolkingsaanwas van die periode kunnen zijn.

  Lees verder ...
 • 1-10-2019 - Aantal zwangere vrouwen met depressieve klachten in 25 jaar verdubbeld

  Over een periode van 25 jaar, verdeeld over vier grote studies, hebben meer dan 3.000 zwangere vrouwen meegedaan aan onderzoek naar het algemeen welzijn, stress en depressieve klachten in de zwangerschap. Nu blijkt dat het aantal zwangere vrouwen met depressieve klachten in die 25 jaar zijn verdubbeld. Dit meldt Tilburg University.

  Lees verder ...
 • 23-9-2019 - Baby's die via een keizersnede zijn geboren hebben ander darmflora

  Darmmicrobioom - ook wel darmflora genoemd - is het geheel van micro-organismen dat zich in het maag-darmstelsel bevindt. Je kan het ook zien als bacteriekolonies. Uit onderzoek blijkt dat baby's die via het geboortekanaal ter wereld komen, andere bacteriekolonies hebben in hun darmen dan baby's die via een keizersnede worden geboren. 

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
3.85.214.0
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: