Bestellen
In samenwerking met

Er is een app in ontwikkeling die inschat of een baby te vroeg geboren zal worden

Er is een app in ontwikkeling, gebaseerd op een algoritme, die voorspelt of een baby te vroeg geboren zal worden. De software is nog in volle ontwikkeling en wordt gemaakt door IDlab, een onderzoeksgroep van Imec aan de Universiteit in Gent. Ook zou de software kunnen dienen voor mensen met migraine en dementie.

Echte weeën of vals alarm? Onschuldig bloedverlies of reden tot paniek? Ook voor artsen is het vaak moeilijk te voorspellen welke symptomen er echt op wijzen dat er een vroeggeboorte zit aan te komen. Een algoritme zou hen daar in de toekomst bij kunnen helpen.

De software is nog in volle ontwikkeling en wordt gemaakt door IDlab, een onderzoeksgroep van Imec aan de Universiteit Gent, en de Vrouwenkliniek van het UZ Gent. Op basis van een bestaande dataset van enkele honderden patiënten die te vroeg zijn bevallen, heeft het algoritme geleerd om in te schatten of er een vroeggeboorte zal plaatsvinden in de zeven dagen die volgen.

Isabelle Dehaene, gynaecologe en expert hoogrisico zwangerschappen (UZ Gent), die mee het algoritme hielp ontwikkelen, zegt dat het niet onbelangrijk is. "Nu hebben we eigenlijk niet zoveel informatie voorhanden. De lengte van de baarmoederhals, mogelijke ontsluiting, onze ervaring als arts... De symptomen zijn soms vaag. Hierdoor merk je dat behoorlijk veel vrouwen onnodig opgenomen worden en soms ook onnodig weeënremmers krijgen."

Timing
Er is sprake van een vroeggeboorte als een vrouw bevalt voor 37 weken zwangerschap. Dat wil zeggen dat de baby meer dan 3 weken te vroeg geboren is, aangezien een zwangerschap normaal 40 weken duurt. Gebeurt dat voor de 32ste week, dan is er zelfs sprake van matig ernstige tot een ernstige vroeggeboorte. In Vlaanderen gaat het jaarlijks om zo'n 4.500 kinderen die te vroeg ter wereld komen, 450 daarvan zijn (matig) ernstige vroeggeboortes. 

De risico's zijn niet min. Prematuren hebben een grotere kans op infecties en ze hebben vaak nog ongerijpte longen en een ongerijpt zenuwstelsel. Op lange termijn is het risico op een ontwikkelingsachterstand groter. Hoe vroeger geboren, hoe groter de kans op onder meer leerproblemen, een spraak- en taalachterstand, of gedragsproblemen. 

Vermoedt een arts dat een vrouw te vroeg zal bevallen, dan worden er vaak corticosteroïden toegediend, om de longrijping bij de baby te bevorderen. "Zo'n behandeling lijkt het meest efficiënt tussen de twee en zeven dagen voor de bevalling", zegt Dehaene. "Een goeie timing is dus belangrijk. Te meer als je weet dat er een mogelijke link is tussen onnodig toedienen van die medicatie en cognitieve problemen op lange termijn."

Het algoritme baseert zich voor zijn voorspelling op allerlei data uit het medisch dossier, zoals de zwangerschapsduur, al dan niet gebroken vliezen, bloedverlies, contracties... Maar opmerkelijk is dat het ook notities van artsen of vroedvrouwen mee in de berekening kan nemen. "En dat is niet evident, want niet iedereen noteert op dezelfde manier", zegt Dehaene. "De lengte van de baarmoederhals bijvoorbeeld: de ene arts schrijft 'cervixlengte', de andere gebruikt afkortingen zoals 'cl' of 'cxlengte'. Dit algoritme neemt al die mogelijke schrijfwijze mee."

Testen
Het algoritme zou tegen het einde van het jaar klaar moeten zijn. Vervolgens zal de app, die de naam PRETURN (Prediction Tool for Premature Labour and Neonatal Outcome) kreeg, getest worden in verschillende ziekenhuiscentra in ons land. Dehaene: "Op lange termijn is het ook de bedoeling om na te gaan in welke mate deze app ook een impact heeft op de uiteindelijke gezondheid van de baby's."

De inschatting van de arts blijft hoe dan ook belangrijk. Zo is het de bedoeling dat arts en algoritme onafhankelijk van elkaar een voorspelling doen om zo van elkaar te kunnen leren. "Vooral de cases waarbij ze een andere voorspelling doen, zijn interessant", zegt Chris van Hoof, vicepresident R&D, Connected Health Solutions (Imec).

Ook zou de app gebruikt kunnen worden in combinatie met andere 'vroeggeboortemodellen'. Zo ontwikkelde Imec spin-off Bloomlife een soort slimme pleister die zwangere vrouwen in het derde trimester op hun buik kunnen kleven. "Die pleister meet de beweging van de baby, de contracties... en geeft eveneens een indicatie of een bevalling gaat beginnen", zegt Van Hoof. 
"Vandaag heeft het weinig zin om alle zwangere zo'n pleister te geven. Maar met de app die we hebben ontwikkeld, kunnen we in de toekomst de mogelijke vroeggeboortes eruit halen en net die patiënten verder opvolgen met een pleister."

Migraine of dementie
De artificiële intelligentie (AI) waar het algoritme gebruik van maakt, kan nog voor een resem andere ziektes waardevol zijn, benadrukt Van Hoof. "Het gaat om risico's inschatten, dat is ook bij andere aandoeningen belangrijk. Het is niet omdat je 'veel kans hebt om de lotto te winnen', dat je die ook daadwerkelijk wint. Net zoals je niet per se dementie krijgt omdat je daartoe een grote kans hebt."

In die zin zou er ook een migraine-app kunnen komen bijvoorbeeld, die voorspelt wanneer er een aanval aankomt, zodat een patiënt alvast medicatie kan slikken. Of een epilepsie-app. "Er zijn enorm veel mogelijkheden", zegt Van Hoof. "Op dit moment loopt er al een project rond migraine en rond mentale gezondheid. Vaak merk je een probleem pas op als het te laat is. Met ons AI-onderzoek kijken we in de toekomst, en trachten we problemen te voorspellen, want hoe sneller je iets capteert hoe meer je kunt ondernemen. Niet per se om het te stoppen, maar wel om het te vertragen. Er liggen nog grote technische uitdagingen, maar de positieve impact van deze oplossingen kunnen dan ook enorm zijn."


 

Bron: De Morgen

 

actueel
 • 9-10-2019 - Stellen behandelen om postnatale depressies te voorkomen

  Veel vrouwen ervaren depressieve klachten tijdens het eerste jaar na hun bevalling. Ook hun partners ervaren vaker dan normaal depressieve klachten. Een cognitieve gedragsinterventie kan voor paren effectiever zijn in het voorkomen van depressieve klachten bij de vrouw dan een interventie voor de vrouw alleen.

  Lees verder ...
 • 9-10-2019 - Baby's uit de bronstijd kregen al een flesje

  Al zo'n 5.000 jaar geleden gaven onze voorouders hun baby's naast moedermelk ook dierlijke melk. Ze gebruikten daar kleine aardewerken kommetjes voor, met een tuitje. De eerste babyflesjes zouden een mogelijke verklaring voor de grote bevolkingsaanwas van die periode kunnen zijn.

  Lees verder ...
 • 1-10-2019 - Aantal zwangere vrouwen met depressieve klachten in 25 jaar verdubbeld

  Over een periode van 25 jaar, verdeeld over vier grote studies, hebben meer dan 3.000 zwangere vrouwen meegedaan aan onderzoek naar het algemeen welzijn, stress en depressieve klachten in de zwangerschap. Nu blijkt dat het aantal zwangere vrouwen met depressieve klachten in die 25 jaar zijn verdubbeld. Dit meldt Tilburg University.

  Lees verder ...
 • 23-9-2019 - Baby's die via een keizersnede zijn geboren hebben ander darmflora

  Darmmicrobioom - ook wel darmflora genoemd - is het geheel van micro-organismen dat zich in het maag-darmstelsel bevindt. Je kan het ook zien als bacteriekolonies. Uit onderzoek blijkt dat baby's die via het geboortekanaal ter wereld komen, andere bacteriekolonies hebben in hun darmen dan baby's die via een keizersnede worden geboren. 

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
3.85.214.0
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: