Bestellen
In samenwerking met

Geen effect van zelfmonitoring bloeddruk bij hypertensie

Hypertensie, een hoge bloeddruk, bij zwangere vrouwen kan leiden tot morbiditeit en mortaliteit bij de
baby. De laatste jaren nemen de mogelijkheden voor zelfmonitoring van de bloeddruk toe. Uit recent onderzoek onder zwangere vrouwen met hypertensie blijkt zelfmonitoring geen effect op de gemiddelde bloeddruk of de klinische uitkomsten te hebben. In deze Engelse studie werden 850 zwangere vrouwen met chronische hypertensie of zwangerschapshypertensie onderzocht. Gekeken werd of er een verschil was tussen zelfmonitoring of standaard zorg.

Zelfmonitoring versus standaardzorg

In deze studie (Engeland, 2018 – 2019) werden 850 zwangere vrouwen met chronische hypertensie of zwangerschapshypertensie gerandomiseerd tussen zelfmonitoring en standaardzorg. In de zelfmonitoringgroep werd aan vrouwen gevraagd dagelijks tweemaal kort op elkaar hun bloeddruk te meten en die data te uploaden in het telemonitoringsysteem.

Bij een te hoge bloeddruk maten participanten nogmaals. Als ook die te hoog was, kregen zij het advies contact op te nemen met hun zorgverlener. Hun bloeddruk werd ook bij reguliere controles door de zorgverlener gemeten. Bij standaardzorg werd de bloeddruk alleen gemeten bij reguliere controles.

Geen verschil in bloeddruk
De primaire uitkomst was het verschil tussen beide groepen in hun gemiddelde systolische bloeddruk (bovendruk), gemeten door de zorgverleners, tussen het moment van randomisatie en geboorte. Bij vrouwen met chronische hypertensie werd geen verschil in bloeddruk gezien tussen de zelfmonitoringgroep en de controlegroep. Hetzelfde gold voor vrouwen met zwangerschapshypertensie.

Geen verschillen in klinische uitkomsten
Voor maternale en neonatale uitkomstmaten werden geen verschillen gevonden, behoudens de kans op spontaan in partu raken bij vrouwen met chronische hypertensie (5% in de zelfmonitoringsgroep versus 10% in de controlegroep). Er was geen verschil in dosering van antihypertensiva of ernstige ongewenste voorvallen. Vrouwen in de zelfmonitoringsgroep rapporteerden hun bloeddrukken op 62% van de dagen.

Zelf-monitoring van de bloeddruk bleek dus geen effect op de gemiddelde bloeddruk of de klinische uitkomsten te hebben. Het effect van zelfmonitoring op het aantal consulten of hoe vaak vrouwen in de controlegroep op eigen initiatief zelf maten werd niet gerapporteerd.

 

Bron: kennispoort-verloskunde.nl

actueel
 • 15-5-2023 - Schijnzelfstandigheid in de geboortezorg aangepakt. Toekomst zzp’ers onzeker

  Het kabinet maakte eind vorig jaar bekend het steeds groter wordend aantal zzp’ers te willen terugdringen. Dit onder meer door schijnzelfstandigen, zzp’ers die eigenlijk een dienstverband zouden moeten hebben, op te sporen en aan te pakken. Wat betekent dit voor de geboortezorg? 

  Lees verder ...
 • 3-5-2023 - Geen effect van zelfmonitoring bloeddruk bij hypertensie

  Hypertensie, een hoge bloeddruk, bij zwangere vrouwen kan leiden tot morbiditeit en mortaliteit bij de
  baby. De laatste jaren nemen de mogelijkheden voor zelfmonitoring van de bloeddruk toe. Uit recent onderzoek onder zwangere vrouwen met hypertensie blijkt zelfmonitoring geen effect op de gemiddelde bloeddruk of de klinische uitkomsten te hebben. 

  Lees verder ...
 • 27-3-2023 - Halvering van Moedersterfte in Nederland

  Het aantal vrouwen dat overlijdt voor, tijdens of na de bevalling in Nederland is de laatste jaren gehalveerd. Dat ontdekte Athanasios Kallianidis, gynaecoloog in opleiding, tijdens zijn promotieonderzoek in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ook zag hij dat bij een keizersnede de kans op overlijden hoger is dan bij een vaginale bevalling.

  Lees verder ...
 • 16-3-2023 - Borstvoeding nog belangrijker na keizersnede

  Of ze nu via een vaginale bevalling of keizersnede geboren worden, alle baby’s ontvangen essentiële bacteriën van hun moeder tijdens de geboorte en direct daarna. Dat komt omdat deze overdracht van bacteriën via verschillende routes verloopt, zoals via de darmen en borstvoeding. 

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
3.235.147.50
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: