Bestellen
In samenwerking met

Impuls aan samenwerking in geboortezorg

De rode draad van het programma 'Zwangerschap en geboorte' is samenwerking. Hiervoor zijn negen multidisciplinaire consortia gevormd in de afgelopen 4 jaar. Het Kennisnetwerk Geboortezorg vormen samen de consortia. Binnen een regio werken gynaecologen, verloskundigen, kraamverzorgenden en andere beroepsgroepen samen aan projecten en onderzoek die bijdragen aan een gezonde zwangerschap, een gezonde moeder en een gezond kind. 48 projecten zijn er in totaal uitgevoerd. Dit heeft een impuls gegeven aan de samenwerking in de geboortezorg en op deze manier een bijdrage geleverd aan de gezondheid van moeder en kind.

Multidisciplinaire overdracht

Tijdens de overdrachtsmomenten tussen verloskundigen, gynaecologen en andere professionals in de geboortezorg kan de communicatie beter. Soms hebben professionals verschillende verwachtingen, begrijpen zij elkaar niet of ontbreekt de tijd voor een goede overdracht. Er zijn multidisciplinaire teamtrainingen ontwikkeld die met behulp van gestructureerde informatieoverdracht kunnen bijdragen aan veilige zorg, om de overdracht van zorg soepeler te laten verlopen. 

Preventie

Meerdere projecten binnen het programma richten zich op preventie. Door gezond te beginnen aan hun zwangerschap kunnen vrouwen veel problemen voorkomen. Maar ook tijdens de zwangerschap blijven professionals de gezondheid van zwangere vrouwen bevorderen. Voor het bereiken van kwetsbare zwangeren hebben ze speciale aandacht. Verder is risicoselectie en het voorkomen van complicaties van belang.

Kwetsbare zwangeren

Een groep die extra aandacht kreeg binnen het programma Zwangerschap en geboorte waren kwetsbare zwangeren. Deze groep heeft een verhoogde kans op perinatale sterfte. Verschillende consortia hebben projecten uitgezet om kwetsbare zwangeren tijdig op te sporen en betere zorg te bieden.

E-magazine ‘Samen voor betere geboortezorg’

Het e-magazine ‘Samen voor betere geboortezorg’  biedt een mooi overzicht van de multidisciplinaire projecten die binnen de 9 consortia zijn uitgevoerd. Allemaal dragen ze bij aan een gezonde moeder, een gezonde zwangerschap en een gezond kind. Het magazine bevat 12 artikelen over de resultaten van het programma. Ontdek wat de succesfactoren zijn van samenwerking in multidisciplinaire consortia in de geboortezorg. Bekijk wat essentieel is in de overdracht van zorg voor zwangeren en professionals.

 

Bron: Vakbladvroeg
Bron: www.zonmw.nl/zgresultaten

actueel
 • 20-3-2019 - Nieuwe onderzoekstechniek verklaart hartfalen tijdens zwangerschap

  Het UMCG heeft een nieuwe onderzoekstechniek ontwikkeld waarmee hartcellen kunnen worden gekweekt uit huidcellen. Onderzoek naar hartziekten op celniveau was tot voor kort vrijwel onmogelijk, maar door deze techniek kan het wel.

  Lees verder ...
 • 4-3-2019 - Toekomst vruchtbaarheidsbehandeling lesbische en alleen staande vrouwen zorgelijk

  Gynaecologen maken zich zorgen nu inseminatiepogingen bij alleenstaande vrouwen en lesbische vrouwen niet meer worden vergoed. Ze zijn bezorgd over de veiligheid en toegankelijkheid van de behandeling, zegt de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).

  Lees verder ...
 • 25-2-2019 - Informatie via app tijdens je zwangerschap over verstandig eten

  Wat kan ik nu wel en niet eten? Een vraag die bij veel zwangere vrouwen leeft. Het Voedingscentrum heeft voor hen gratis de app ZwangerHap ontwikkeld. Zo check je snel en makkelijk of je iets wel of beter niet kunt eten. Zo niet, dan laat de app zien wat wél mag.

  Lees verder ...
 • 11-2-2019 - Nieuw onderzoek gestart om roken tijdens zwangerschap tegen te gaan

  Zwangere vrouwen die doorroken tijdens hun zwangerschap. Hoe krijg je die van de sigaret af? De onderzoeksgroep Verloskunde Wetenschap Noord Nederland van onder meer het UMCG in Groningen gaat hier onderzoek naar doen.

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
54.226.175.101
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: