Bestellen
In samenwerking met

Impuls aan samenwerking in geboortezorg

De rode draad van het programma 'Zwangerschap en geboorte' is samenwerking. Hiervoor zijn negen multidisciplinaire consortia gevormd in de afgelopen 4 jaar. Het Kennisnetwerk Geboortezorg vormen samen de consortia. Binnen een regio werken gynaecologen, verloskundigen, kraamverzorgenden en andere beroepsgroepen samen aan projecten en onderzoek die bijdragen aan een gezonde zwangerschap, een gezonde moeder en een gezond kind. 48 projecten zijn er in totaal uitgevoerd. Dit heeft een impuls gegeven aan de samenwerking in de geboortezorg en op deze manier een bijdrage geleverd aan de gezondheid van moeder en kind.

Multidisciplinaire overdracht

Tijdens de overdrachtsmomenten tussen verloskundigen, gynaecologen en andere professionals in de geboortezorg kan de communicatie beter. Soms hebben professionals verschillende verwachtingen, begrijpen zij elkaar niet of ontbreekt de tijd voor een goede overdracht. Er zijn multidisciplinaire teamtrainingen ontwikkeld die met behulp van gestructureerde informatieoverdracht kunnen bijdragen aan veilige zorg, om de overdracht van zorg soepeler te laten verlopen. 

Preventie

Meerdere projecten binnen het programma richten zich op preventie. Door gezond te beginnen aan hun zwangerschap kunnen vrouwen veel problemen voorkomen. Maar ook tijdens de zwangerschap blijven professionals de gezondheid van zwangere vrouwen bevorderen. Voor het bereiken van kwetsbare zwangeren hebben ze speciale aandacht. Verder is risicoselectie en het voorkomen van complicaties van belang.

Kwetsbare zwangeren

Een groep die extra aandacht kreeg binnen het programma Zwangerschap en geboorte waren kwetsbare zwangeren. Deze groep heeft een verhoogde kans op perinatale sterfte. Verschillende consortia hebben projecten uitgezet om kwetsbare zwangeren tijdig op te sporen en betere zorg te bieden.

E-magazine ‘Samen voor betere geboortezorg’

Het e-magazine ‘Samen voor betere geboortezorg’  biedt een mooi overzicht van de multidisciplinaire projecten die binnen de 9 consortia zijn uitgevoerd. Allemaal dragen ze bij aan een gezonde moeder, een gezonde zwangerschap en een gezond kind. Het magazine bevat 12 artikelen over de resultaten van het programma. Ontdek wat de succesfactoren zijn van samenwerking in multidisciplinaire consortia in de geboortezorg. Bekijk wat essentieel is in de overdracht van zorg voor zwangeren en professionals.

 

Bron: Vakbladvroeg
Bron: www.zonmw.nl/zgresultaten

actueel
 • 27-8-2018 - 'Laat uw kind inenten', aldus Premier Mark Rutte

  Nu steeds meer kinderen niet worden ingeënt, mengt de minister-president zich in de discussie over vaccinaties. Alle ouders worden nog eens nadrukkelijk opgeroepen om hun kinderen te laten inenten. 

  Lees verder ...
 • 21-8-2018 - Eind september opent ziekenhuis in Goes nieuw Moeder & Kind centrum

  Eind september opent het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) een nieuw Moeder & Kind centrum in Goes. Tijdens hun verblijf kunnen moeder, partner en kind bij elkaar blijven. Voor de partner is er ook een plek om te overnachten op de kraamafdeling. Dat melden ADRZ en PZC.

  Lees verder ...
 • 13-8-2018 - Na een maagverkleining kans op complicaties bij zwangerschap

  Tijdens hun zwangerschap kunnen vrouwen met een maagverkleining ernstige complicaties oplopen. In het ergste geval kan te laat ingrijpen leiden tot de dood van de vrouw of het kind, vertellen artsen van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven. 

  Lees verder ...
 • 6-8-2018 - Karaktereigenschappen kunnen ouderschap en kwaliteit van relatie voorspellen

  De meest intieme en langdurige relaties bij volwassenen, zijn de liefdesrelatie en de ouder-kindrelatie. Manon Scheppingen van Tilburg University, concludeerde dat de gegevens daarover, gekoppeld aan karaktereigenschappen, een schat van informatie opleveren.

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
54.166.141.69
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: