Bestellen
In samenwerking met

Impuls aan samenwerking in geboortezorg

De rode draad van het programma 'Zwangerschap en geboorte' is samenwerking. Hiervoor zijn negen multidisciplinaire consortia gevormd in de afgelopen 4 jaar. Het Kennisnetwerk Geboortezorg vormen samen de consortia. Binnen een regio werken gynaecologen, verloskundigen, kraamverzorgenden en andere beroepsgroepen samen aan projecten en onderzoek die bijdragen aan een gezonde zwangerschap, een gezonde moeder en een gezond kind. 48 projecten zijn er in totaal uitgevoerd. Dit heeft een impuls gegeven aan de samenwerking in de geboortezorg en op deze manier een bijdrage geleverd aan de gezondheid van moeder en kind.

Multidisciplinaire overdracht

Tijdens de overdrachtsmomenten tussen verloskundigen, gynaecologen en andere professionals in de geboortezorg kan de communicatie beter. Soms hebben professionals verschillende verwachtingen, begrijpen zij elkaar niet of ontbreekt de tijd voor een goede overdracht. Er zijn multidisciplinaire teamtrainingen ontwikkeld die met behulp van gestructureerde informatieoverdracht kunnen bijdragen aan veilige zorg, om de overdracht van zorg soepeler te laten verlopen. 

Preventie

Meerdere projecten binnen het programma richten zich op preventie. Door gezond te beginnen aan hun zwangerschap kunnen vrouwen veel problemen voorkomen. Maar ook tijdens de zwangerschap blijven professionals de gezondheid van zwangere vrouwen bevorderen. Voor het bereiken van kwetsbare zwangeren hebben ze speciale aandacht. Verder is risicoselectie en het voorkomen van complicaties van belang.

Kwetsbare zwangeren

Een groep die extra aandacht kreeg binnen het programma Zwangerschap en geboorte waren kwetsbare zwangeren. Deze groep heeft een verhoogde kans op perinatale sterfte. Verschillende consortia hebben projecten uitgezet om kwetsbare zwangeren tijdig op te sporen en betere zorg te bieden.

E-magazine ‘Samen voor betere geboortezorg’

Het e-magazine ‘Samen voor betere geboortezorg’  biedt een mooi overzicht van de multidisciplinaire projecten die binnen de 9 consortia zijn uitgevoerd. Allemaal dragen ze bij aan een gezonde moeder, een gezonde zwangerschap en een gezond kind. Het magazine bevat 12 artikelen over de resultaten van het programma. Ontdek wat de succesfactoren zijn van samenwerking in multidisciplinaire consortia in de geboortezorg. Bekijk wat essentieel is in de overdracht van zorg voor zwangeren en professionals.

 

Bron: Vakbladvroeg
Bron: www.zonmw.nl/zgresultaten

actueel
 • 23-4-2018 - Medisch ingrijpen bij bevalling van invloed op gezondheid kind

  Als kinderen op een natuurlijke, vaginale weg ter wereld komen, hebben zij minder gezondheidsproblemen in de eerst weken na de bevalling en in de eerste 5 jaar van hun leven, dan kinderen die niet spontaan geboren zijn. Dat blijkt uit een grote internationale studie onder bijna een half miljoen gezonde Australische vrouwen en hun kinderen.

  Lees verder ...
 • 16-4-2018 - Impuls aan samenwerking in geboortezorg

  Dankzij het ZonMw-programma ´Zwangerschap en geboorte´ is de afgelopen jaren de samenwerking in multidisciplinaire consortia in de geboortezorg verbeterd. Dit uit zich niet alleen in betere zorg voor kwetsbare zwangeren, met meer oog voor preventie, maar ook in een verbeterde organisatie.  Een e-magazine brengt de resultaten in beeld.

  Lees verder ...
 • 9-4-2018 - Vetsamenstelling borstvoeding gunstiger voor hersenontwikkeling dan kunstmelk

  Borstgevoede kinderen zijn in het voordeel als het gaat om de ontwikkeling en functie van de hersenen ten opzichte van kinderen die flesvoeding krijgen, dat is wetenschappelijk aangetoond. Nu blijkt dat de kwaliteit van vet in de zuigelingenvoeding bepalend kan zijn voor de ontwikkeling en functie van de hersenen.

  Lees verder ...
 • 28-2-2018 - Nieuwsuur: donormoedermelk delen

  Professor neonatologie Hans van Goudoever is kritisch over het verschijnsel (red. donormoedermelk via sosial media kanalen). Hij is de man achter de enige officiële moedermelkbank van Nederland, gevestigd in het VUmc in Amsterdam. Lees verder

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
54.162.105.6
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: