Bestellen
In samenwerking met

Kinderopvang wordt gratis

Het nieuwe kabinet heeft de ambitie uitgesproken om de kinderopvang gratis te maken voor ouders die werken. Vanaf het nieuwe jaar zal de overheid rechtstreeks betalen aan kinderopvangorganisaties en verdwijnt daarmee het huidig systeem voor kinderopvangtoeslag.

Het plan is dat in eerste instantie werkende ouders nog een kleine bijdrage betalen en dat de overheid 95 procent vergoed. In de toekomst willen ze 100 procent financieren, zodat kinderopvang geheel gratis wordt.

Toeslagenaffaire
Het omstreden systeem van kinderopvangtoeslag, waarbij ouders zelf toeslag moeten aanvragen, is te complex vinden ze in Den Haag. Door de ‘toeslagenaffaire’ is deze wijziging in een stroomversnelling geraakt. Ouders werden toen geconfronteerd met hoge terugvorderingen die niet klopten.

De Brancheorganisatie Kinderopvang is positief over de nieuwe plannen, maar uit ook kritiek.  “Kinderopvang wordt voor veel mensen goedkoper, dat is goed nieuws,” zegt directeur Emmeline Bijlsma. “Maar dan wel in het bijzonder voor de hoge inkomens, en dat is een aandachtspunt. De kinderopvangtoeslag wordt hervormd en daarmee simpeler en ook dat zal voor veel ouders prettig zijn.”

Gematigd positief
Lage inkomens en niet-werkende ouders gaan er op achteruit. Daarmee zorgt dit systeem voor kansongelijkheid bij kinderen vindt Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Zij vinden dat kinderopvang breder toegankelijk gemaakt moet worden en dat het voor iedereen gratis moet zijn.

Over de uitvoerbaarheid van het toekomstige systeem plaatst de Brancheorganisatie Kinderopvang vraagtekens. Zij vinden het verstandig om de aanpassingen gefaseerd aan te pakken. “Naar verwachting zal de vraag naar kinderopvang door de hogere vergoeding sterk toenemen, zo weten we uit het verleden. Dat zal er onherroepelijk toe leiden dat er meer personeel en meer locaties nodig zijn, in een tijd van grote krapte,” aldus Bijlsma.

actueel
 • 25-7-2022 - Verplichte bedenktermijn bij abortus vervalt

  Per 1 januari 2023 zal de verplichte minimale bedenktermijn voor de afbreking van zwangerschappen vervallen. De ministerraad heeft ingestemd met de bekrachtiging van het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer, hiermee wordt de Wet afbreking zwangerschappen gewijzigd.

  Lees verder ...
 • 7-7-2022 - Onderzoek naar een vroege herkenning van ADHD

  De ROAD (Risico op ontwikkeling van ADHD) studie is een grote landelijke studie naar het in kaart brengen van vroege signalen van ADHD bij een kind en onderzoekt hoe de omgeving en aanleg invloed hebben op deze signalen.

  Lees verder ...
 • 6-7-2022 - Webinar over schildklierziektes en zwangerschap

  Dr. Tim Korevaar en Schildklier Organisatie Nederland (SON) houden een speciaal webinar over schildklieraandoeningen tijdens de zwangerschap. Hiermee hopen ze de eventuele problemen die een niet goed werkende schildklier kan veroorzaken onder de aandacht te brengen. 

  Lees verder ...
 • 3-7-2022 - Veel zwangere vrouwen werken te hard

  Uit een onderzoek van de afdeling Verloskunde in Amsterdam UMC blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlandse vrouwen werkt in onveilige omstandigheden. Dit kan nadelig zijn voor de vrouw en de baby. 

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
3.238.225.8
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: