Bestellen
In samenwerking met

Meer aandacht voor samenwerking kinderoncologie

In de periode december 2017 tot en met februari 2018 heeft de inspectie veertien Shared Care Centra (SCC’s), de ziekenhuizen die minder complexe onderdelen van de kinderoncologische zorg leveren, bezocht. De geleverde zorg in de Shared Care Centra is voldoende, maar kan op onderdelen beter. Wat een punt van aandacht blijft, zo stelt de inspectie, is de samenwerking tussen de Shared Care Centra en het Prinses Máxima Centrum.
 

Overeenkomsten

Zo is de samenwerking tussen het Prinses Máxima Centrum (PMC) en de vier umc’s nog niet officieel bekrachtigd. De inspectie roept de raden van bestuur van het PMC en de vier umc´s op tot overeenstemming te komen over een heldere verantwoordelijkheidsverdeling. Dat samenwerkingsovereenkomsten niet zijn ondertekend kan volgens de inspectie leiden tot een onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling en mogelijk tot een risico voor de kwaliteit van zorg.

Ook is het hoofdbehandelaarschap van het PMC of het SCC niet altijd vastgelegd. Dit leidt er soms toe dat niet alle betrokken zorgverleners in het patiëntendossier van het PMC konden of wisten niet hoe dit werkte. De inspectie noemt ook dit ‘een risico voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg’.

Sinds 2014 wordt de zorg – dat wil zeggen de regie en onderdelen van kinderoncologische zorg- geconcentreerd in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Voorheen werd die zorg geleverd door de umc’s. Het minder complexe deel van de zorg wordt nu geleverd in één van de eenentwintig Shared Care Centra.


Verantwoordelijkheid nemen

Minister Bruins stelt naar aanleiding van het inspectierapport 'Prinses Maxima Centrum en Shared Care Centra, samen klaar voor goede kinderoncologische zorg’ dat er punten van aandacht en zorg zijn in de zorgverlening. ‘Ik ben ervan overtuigd dat de door de inspectie geadresseerde partijen hun rol hierbij in voldoende mate herkennen en roep hen op die verantwoordelijkheid te nemen. Nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen zal noodzakelijk blijven om elkaar scherp te houden op de geleverde kwaliteit van zorg.’

De SCC’s hebben van de inspectie tot 1 september 2018 de tijd om verbetermaatregelen te treffen. Ook heeft de inspectie concrete aanbevelingen gedaan aan de raden van bestuur van het PMC en de Kinderoncologische Universitaire Centra.

 

 

Bron: Zorgvisie

actueel
 • 13-8-2018 - Na een maagverkleining kans op complicaties bij zwangerschap

  Tijdens hun zwangerschap kunnen vrouwen met een maagverkleining ernstige complicaties oplopen. In het ergste geval kan te laat ingrijpen leiden tot de dood van de vrouw of het kind, vertellen artsen van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven. 

  Lees verder ...
 • 6-8-2018 - Karaktereigenschappen kunnen ouderschap en kwaliteit van relatie voorspellen

  De meest intieme en langdurige relaties bij volwassenen, zijn de liefdesrelatie en de ouder-kindrelatie. Manon Scheppingen van Tilburg University, concludeerde dat de gegevens daarover, gekoppeld aan karaktereigenschappen, een schat van informatie opleveren.

  Lees verder ...
 • 1-8-2018 - Medisch-technisch bedrijf Bambi Medical krijgt €2,4 miljoen subsidie

  De Eindhovense startup Bambi Medical heeft een draadloos systeem ontwikkeld dat prematuur geboren baby's kan monitoren. Om te kunnen beginnen met klinische studies zodat het product de markt op kan, heeft Bambi Medical 2,4 miljoen euro subsidie gekregen van de Europese Commissie. 

  Lees verder ...
 • 31-7-2018 - De meeste niet-westerse baby's krijgen geen borstvoeding vlak na de geboorte

  Volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zouden baby's binnen een uur na de geboorte borstvoeding moeten krijgen. Maar bij iets minder dan 60 procent van de pasgeborenen in niet-westerse landen wordt dit advies niet toegepast.  

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
54.224.220.72
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: