Bestellen
In samenwerking met

Meer aandacht voor samenwerking kinderoncologie

In de periode december 2017 tot en met februari 2018 heeft de inspectie veertien Shared Care Centra (SCC’s), de ziekenhuizen die minder complexe onderdelen van de kinderoncologische zorg leveren, bezocht. De geleverde zorg in de Shared Care Centra is voldoende, maar kan op onderdelen beter. Wat een punt van aandacht blijft, zo stelt de inspectie, is de samenwerking tussen de Shared Care Centra en het Prinses Máxima Centrum.
 

Overeenkomsten

Zo is de samenwerking tussen het Prinses Máxima Centrum (PMC) en de vier umc’s nog niet officieel bekrachtigd. De inspectie roept de raden van bestuur van het PMC en de vier umc´s op tot overeenstemming te komen over een heldere verantwoordelijkheidsverdeling. Dat samenwerkingsovereenkomsten niet zijn ondertekend kan volgens de inspectie leiden tot een onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling en mogelijk tot een risico voor de kwaliteit van zorg.

Ook is het hoofdbehandelaarschap van het PMC of het SCC niet altijd vastgelegd. Dit leidt er soms toe dat niet alle betrokken zorgverleners in het patiëntendossier van het PMC konden of wisten niet hoe dit werkte. De inspectie noemt ook dit ‘een risico voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg’.

Sinds 2014 wordt de zorg – dat wil zeggen de regie en onderdelen van kinderoncologische zorg- geconcentreerd in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Voorheen werd die zorg geleverd door de umc’s. Het minder complexe deel van de zorg wordt nu geleverd in één van de eenentwintig Shared Care Centra.


Verantwoordelijkheid nemen

Minister Bruins stelt naar aanleiding van het inspectierapport 'Prinses Maxima Centrum en Shared Care Centra, samen klaar voor goede kinderoncologische zorg’ dat er punten van aandacht en zorg zijn in de zorgverlening. ‘Ik ben ervan overtuigd dat de door de inspectie geadresseerde partijen hun rol hierbij in voldoende mate herkennen en roep hen op die verantwoordelijkheid te nemen. Nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen zal noodzakelijk blijven om elkaar scherp te houden op de geleverde kwaliteit van zorg.’

De SCC’s hebben van de inspectie tot 1 september 2018 de tijd om verbetermaatregelen te treffen. Ook heeft de inspectie concrete aanbevelingen gedaan aan de raden van bestuur van het PMC en de Kinderoncologische Universitaire Centra.

 

 

Bron: Zorgvisie

actueel
 • 18-10-2018 - Vergrote kans op astma door geboorte in hooikoortsseizoen

  Kinderen lopen een grotere kans op ademhalingsziektes zoals astma als die worden geboren tijdens de piek van het pollenseizoen. Een zwangerschap in de hooikoortsperiode beschermt baby's juist tegen de aandoening. Dit wijst erop dat het mogelijk is om weerstand te ontwikkelen.

  Lees verder ...
 • 8-10-2018 - Te vroeg geboren baby zo min mogelijk beademen

  Uit een promotieonderzoek van AMC-onderzoeker Roseanne Vliegenthart, blijkt dat het beademen van te vroeg geboren baby's tot schade kan leiden. De duur dat deze kwetsbare kinderen aan de beademingsmachine liggen kan worden verkort door behandeling met geneesmiddelen. 

  Lees verder ...
 • 27-8-2018 - 'Laat uw kind inenten', aldus Premier Mark Rutte

  Nu steeds meer kinderen niet worden ingeënt, mengt de minister-president zich in de discussie over vaccinaties. Alle ouders worden nog eens nadrukkelijk opgeroepen om hun kinderen te laten inenten. 

  Lees verder ...
 • 21-8-2018 - Eind september opent ziekenhuis in Goes nieuw Moeder & Kind centrum

  Eind september opent het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) een nieuw Moeder & Kind centrum in Goes. Tijdens hun verblijf kunnen moeder, partner en kind bij elkaar blijven. Voor de partner is er ook een plek om te overnachten op de kraamafdeling. Dat melden ADRZ en PZC.

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
54.196.26.1
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: