Bestellen
In samenwerking met

Meer aandacht voor samenwerking kinderoncologie

In de periode december 2017 tot en met februari 2018 heeft de inspectie veertien Shared Care Centra (SCC’s), de ziekenhuizen die minder complexe onderdelen van de kinderoncologische zorg leveren, bezocht. De geleverde zorg in de Shared Care Centra is voldoende, maar kan op onderdelen beter. Wat een punt van aandacht blijft, zo stelt de inspectie, is de samenwerking tussen de Shared Care Centra en het Prinses Máxima Centrum.
 

Overeenkomsten

Zo is de samenwerking tussen het Prinses Máxima Centrum (PMC) en de vier umc’s nog niet officieel bekrachtigd. De inspectie roept de raden van bestuur van het PMC en de vier umc´s op tot overeenstemming te komen over een heldere verantwoordelijkheidsverdeling. Dat samenwerkingsovereenkomsten niet zijn ondertekend kan volgens de inspectie leiden tot een onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling en mogelijk tot een risico voor de kwaliteit van zorg.

Ook is het hoofdbehandelaarschap van het PMC of het SCC niet altijd vastgelegd. Dit leidt er soms toe dat niet alle betrokken zorgverleners in het patiëntendossier van het PMC konden of wisten niet hoe dit werkte. De inspectie noemt ook dit ‘een risico voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg’.

Sinds 2014 wordt de zorg – dat wil zeggen de regie en onderdelen van kinderoncologische zorg- geconcentreerd in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Voorheen werd die zorg geleverd door de umc’s. Het minder complexe deel van de zorg wordt nu geleverd in één van de eenentwintig Shared Care Centra.


Verantwoordelijkheid nemen

Minister Bruins stelt naar aanleiding van het inspectierapport 'Prinses Maxima Centrum en Shared Care Centra, samen klaar voor goede kinderoncologische zorg’ dat er punten van aandacht en zorg zijn in de zorgverlening. ‘Ik ben ervan overtuigd dat de door de inspectie geadresseerde partijen hun rol hierbij in voldoende mate herkennen en roep hen op die verantwoordelijkheid te nemen. Nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen zal noodzakelijk blijven om elkaar scherp te houden op de geleverde kwaliteit van zorg.’

De SCC’s hebben van de inspectie tot 1 september 2018 de tijd om verbetermaatregelen te treffen. Ook heeft de inspectie concrete aanbevelingen gedaan aan de raden van bestuur van het PMC en de Kinderoncologische Universitaire Centra.

 

 

Bron: Zorgvisie

actueel
 • 16-5-2018 - Schadelijke stoffen uit plastic veroorzaken vervroegde puberteit bij kinderen

  PCB's, de schadelijke stoffen die onder meer voorkomen in plastic, blijken een zorgwekkend effect te hebben op ongeboren kinderen.

  Lees verder ...
 • 14-5-2018 - Huisartsen bieden genetische test voor de zwangerschap aan

  Stellen die een kind willen maar eerst willen laten testen wat de kans is dat hun baby aan een ernstige ziekte lijdt, kunnen straks bij zes huisartsen in Groningen of Friesland terecht. 

  Lees verder ...
 • 7-5-2018 - Foetus kan vroeggeboorte in gang zetten

  Vroeggeboorte is een veelvoorkomende complicatie bij zwangerschap. Het is de belangrijkste oorzaak van kindersterfte in westerse landen. Over de factoren die leiden tot vroeggeboorte is nog weinig bekend. De rol van de foetus wordt onderschat, stellen Amerikaanse onderzoekers.

  Lees verder ...
 • 1-5-2018 - Meer aandacht voor samenwerking kinderoncologie

  De samenwerking tussen Shared Care Centra en het Prinses Máxima Centrum blijkt uit een inspectierapport, nog altijd problematisch te verlopen.

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
23.20.240.193
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: