Bestellen
In samenwerking met

Meer aandacht voor stoppen van schreeuwen tegen baby

Is het erg als een moeder schreeuwt tegen haar baby van drie maanden oud? Ze slaat het kind niet, ze schudt het niet door elkaar. Nee, ze schreeuwt alleen maar, met een boos gezicht. Ophouden! En nou ben je stil! Ik word gek van je! "Ja", zegt kinder- en jeugdpsychiater Laetitia Smarius in een interview in het NRC. Dat kán erg zijn. Ze hebben aanwijzingen gevonden dat het mogelijk negatieve gevolgen heeft. 

Laetitia Smarius is psychiater, tot voor kort bij De Bascule, het academische centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie van Amsterdam. Ze heeft in Amsterdam UMC onderzoek gedaan naar stress bij moeders en baby's, stress die zich uit in verbale agressie van de moeder en excessief huilen van de baby. Vorige maand is ze erop gepromoveerd. 

Autoritaire opvoedstijl
Uit haar onderzoek blijkt dat de bloeddruk maar iets is verhoogd, één tot vijf millimeter kwik. Toch is dit volgens haar een probleem. "Ook een iets verhoogde bloeddruk heeft invloed op de gezondheid, zeker als die al op zo een jonge leeftijd begint. Het is op den duur een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. "Uit het onderzoek blijkt ook dat verbaal agressieve moeders vaker fysiek agressief zijn. "Ze hebben vaak een autoritaire opvoedstijl en ervaren meer stress door het moederschap dan moeders die niet verbaal agressief zijn. Ze hebben ook vaker depressieve klachten. Voor al deze factoren hebben we gecorrigeerd, maar er kan zeker meer aan de hand zijn."

 Angstaanjagend
Op de vraag waarom dat schreeuwen zo naar is, antwoordt Smarius als volgt: "Ik stel me zo voor dat een baby van drie maanden het niet begrijpt en er niets mee kan. Bij een peuter kan het zinvol zijn om je stem te verheffen, zo kun je als moeder je punt maken. Voor een baby is het enkel angstaanjagend. Baby's leren gezichtsuitdrukkingen herkennen en begrijpen, heel belangrijk voor de hechting. De band tussen moeder en kind is essentieel voor de ontwikkeling van de zelfregulatie en de emotieregulatie."

Genetische aanleg
Uit het onderzoek blijkt dat het ene kind genetisch gevoeliger voor verbale agressie is dan het andere. "Ja, dat is onze observatie, het was nooit eerder onderzocht. Bij baby's die door hun genetische aanleg beter zijn in het herkennen van emoties zie je een sterkere verhoging van de bloeddruk: drie tot vijf millimeter kwik in plaats van één millimeter. Je zou kunnen zeggen dat sociale gevoeligheid een prijs heeft. En het zijn niet de uitzonderingen, deze baby's. Het gaat om een genetische variant die veel voorkomt. 

Veel huilen
Verder toont het onderzoek aan dat veel huilen niet samenhangt met een verhoogde bloeddruk. "Bij baby's die excessief huilen, drie uur per dag, zie je later wel meer gedrags- en stemmingsproblemen en hyperactiviteit. Dat lijkt deels te komen door hoe zwaar de moeder de zorg voor de baby ervaart. Het is zeer belastend om een huilbaby te hebben, blijf maar eens rustig. Maar het excessieve huilen alleen was inderdaad niet gerelateerd aan een hogere bloeddruk of andere cardiovasculaire problemen."

Uit het onderzoek blijkt dat 10 procent van de moeders hun baby twee keer of vaker boos heeft toegesproken. "In werkelijkheid zal het eerder vaker gebeuren dan minder vaak", aldus Smarius.

Taak voor consultatiebureau
Haar promotor Theo Doreleijers, emeritus-hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, vindt dat hier een taak ligt voor de consultatiebureaus. "De verpleegkundige zou kunnen achterhalen of dit soort dingen gebeuren door simpele screenende vragen te stellen. Gewoon: schreeuw je wel eens tegen je baby om het huilen te stoppen, of als je het even niet meer ziet zitten?" Blijkt dit het geval, dan adviseert Dorelijers uit te leggen waarom dat niet helpt en ook te vragen hoe anderen hen kunnen helpen om dat schreeuwen te voorkomen. "Er zijn ook goede programma's, 'Stevig Ouderschap' bijvoorbeeld, van het Nederlands Jeugdinstituut."

Laetitia Smarius zegt dat mensen in de omgeving van moeders ook veel goeds kunnen doen. De baby even van haar overnemen. Zorgen dat ze even naar buiten kan. Zo jammer, zegt ze, dat moeders soms zo geïsoleerd zijn en alles in hun eentje moeten opknappen. Niet iets dat je zomaar oplost, zegt ze, maar het kan al enorm helpen als moeders op het consultatiebureau horen dat er oplossingen zijn. Of als ze erover kunnen praten met andere moeders. 

 

 

 

 

 

Bron: NRC, VakbladVroeg

actueel
 • 23-9-2019 - Baby's die via een keizersnede zijn geboren hebben ander darmflora

  Darmmicrobioom - ook wel darmflora genoemd - is het geheel van micro-organismen dat zich in het maag-darmstelsel bevindt. Je kan het ook zien als bacteriekolonies. Uit onderzoek blijkt dat baby's die via het geboortekanaal ter wereld komen, andere bacteriekolonies hebben in hun darmen dan baby's die via een keizersnede worden geboren. 

  Lees verder ...
 • 18-9-2019 - Lengte premature baby opmeten via scanner buiten couveuse

  Met een meetlat de couveuse in en je dan een weg manoeuvreren door een wirwar van zuurstof- en voedingskabel. Dát is wat verpleegkundigen nu wekelijks te doen staat om de lengte van een te vroeg geboren baby op te meten. Een babyscanner lijkt het ei van Columbus: deze verricht de meting namelijk buiten de couveuse.

  Lees verder ...
 • 16-9-2019 - Inkomen daalt van moeder in de twee jaar na geboorte eerste kind

  Het gemiddelde inkomen van vrouwen daalt sterk in de eerste twee jaar na de geboorte van het eerste kind, terwijl er slechts een zeer beperkt effect is op het inkomen van mannen. Het verschil wordt niet kleiner in de eerste acht jaar na de geboorte. 

  Lees verder ...
 • 12-8-2019 - Er is een app in ontwikkeling die inschat of een baby te vroeg geboren zal worden

  Er is een app in ontwikkeling, gebaseerd op een algoritme, die voorspelt of een baby te vroeg geboren zal worden. De software is nog in volle ontwikkeling en wordt gemaakt door IDlab, een onderzoeksgroep van Imec aan de Universiteit in Gent. Ook zou de software kunnen dienen voor mensen met migraine en dementie.

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
3.227.233.55
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: