Bestellen
In samenwerking met

Petitie tegen integrale bekostiging geboortezorg

Om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen wil minister Ark van Medische Zorg en Sport vanaf 2022 een integraal tarief instellen voor de bekostiging van de eerstelijns verloskundezorg. Daarmee hopen ze ook het sterftecijfer bij de geboorte te verlagen. Diverse partijen in de geboortezorg plaatsen hier grote vraagtekens bij en zijn een petitie gestart om het Nederlands verloskundig stelsel te behouden.

Nederland heeft van oudsher een uniek verloskundig stelsel, waarbij vrouwen de mogelijkheid hebben om met een gewone zwangerschap thuis of poliklinisch met een verloskundige te bevallen. Veel vrouwen kiezen voor een thuisbevalling, evenals de mogelijkheid om met hun eigen verloskundige in het ziekenhuis te bevallen.

Minister Ark heeft op 7 december jl. een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij haar voornemen deelt om Integrale Bekostiging per 2022 in te voeren als reguliere bekostigingvariant. In de brief staat onder andere dat een ziekenhuis geen contract meer nodig heeft om integrale tarieven voor de hele keten in de geboortezorg te kunnen declareren.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zegt hierover het volgende:

"Het doel is een betere samenwerking en verhoogde kwaliteit van zorg doordat de zwangere vrouw en haar ongeboren kind centraal worden gesteld. De zorgprofessional moet zich volledig kunnen inzetten voor haar cliënt en moet bij het maken van keuzes niet beïnvloed worden door financiële prikkels. Dit geldt niet alleen voor de geboortezorg. Zoals we beschrijven in ons recent uitgebrachte advies ‘stimuleren van passende en digitale zorg’ past dit binnen de bredere trend waar wij naartoe willen werken. Wij willen werken naar een bekostiging die in dienst staat van passende zorg en prikkels bevat die bijdragen aan de ervaren kwaliteit van leven en ervaren kwaliteit van zorg".

Platform Noodalarm Geboortezorg is bezorgd over deze ontwikkeling. Ondertekenaars van de petitie, waaronder verloskundigen, kraamverzorgsters, professionals en ouders zien het als een ondergang van de zelfstandige eerstelijns-geboortezorg. Ziekenhuizen krijgen het recht om zelf contracten af te sluiten voor de geboortezorg. Ze zijn bang dat hiermee de keuzevrijheid voor vrouwen verdwijnt om te bevallen met de zorgverlener van hun keuze en op de plaats van hun keuze.

Daarnaast hebben ze een tweede bezwaar, namelijk dat onderbouwing voor de wijziging in de bekostiging ontbreekt. De initiatiefnemers van het platform zeggen dat de integrale samenwerking en financiering niet gezorgd heeft voor een daling van de perinatale sterfte- en morbiditeitscijfers. “Babysterfte kan enkel verlaagd worden door persoonlijke preventieve laagdrempelige zorg. Deze zorg op maat wordt bij uitstek geleverd door verloskundigen in eerstelijns praktijken in de wijk".

Het Platform Noodalarm Geboortezorg heeft minimaal 40.000 ondertekenaars nodig voor een burgerinitiatief. Op 17 februari jl. waren er 35.000 handtekeningen gezet. 

actueel
 • 25-7-2022 - Verplichte bedenktermijn bij abortus vervalt

  Per 1 januari 2023 zal de verplichte minimale bedenktermijn voor de afbreking van zwangerschappen vervallen. De ministerraad heeft ingestemd met de bekrachtiging van het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer, hiermee wordt de Wet afbreking zwangerschappen gewijzigd.

  Lees verder ...
 • 7-7-2022 - Onderzoek naar een vroege herkenning van ADHD

  De ROAD (Risico op ontwikkeling van ADHD) studie is een grote landelijke studie naar het in kaart brengen van vroege signalen van ADHD bij een kind en onderzoekt hoe de omgeving en aanleg invloed hebben op deze signalen.

  Lees verder ...
 • 6-7-2022 - Webinar over schildklierziektes en zwangerschap

  Dr. Tim Korevaar en Schildklier Organisatie Nederland (SON) houden een speciaal webinar over schildklieraandoeningen tijdens de zwangerschap. Hiermee hopen ze de eventuele problemen die een niet goed werkende schildklier kan veroorzaken onder de aandacht te brengen. 

  Lees verder ...
 • 3-7-2022 - Veel zwangere vrouwen werken te hard

  Uit een onderzoek van de afdeling Verloskunde in Amsterdam UMC blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlandse vrouwen werkt in onveilige omstandigheden. Dit kan nadelig zijn voor de vrouw en de baby. 

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
3.238.225.8
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: