Bestellen
In samenwerking met

Risico vermindert door natuurlijk bevallen na eerdere keizersnede

Als een vrouw eerder is bevallen met een keizersnede, dan kan zij bij een volgende bevalling kiezen voor opnieuw een (geplande) keizersnede of een vaginale bevalling. Vrouwen die dan natuurlijk bevallen, hebben de minste risico's. De meeste risico's hebben vrouwen die tijdens een natuurlijke bevalling uiteindelijk toch een spoedkeizersnede moeten ondergaan.

Dat blijkt uit promotieonderzoek van gynaecoloog in opleiding Anna Rietveld bij Amsterdam UMC. "Met deze informatie kunnen we vrouwen die voor de keuze staan beter voorlichten. Ook kunnen we hiermee vervolgonderzoek starten om de verschillen tussen praktijken te verklaren en te verminderen."

Verschillen per kliniek
Het slagen van een natuurlijke bevalling na een eerdere keizersnede is niet alleen afhankelijk van de medische situatie van de vrouw. Ook persoonlijke keuzes van de gynaecoloog, de motivatie van de vrouw en het centrum waar zij gaat bevallen spelen een rol. 

Eerder onderzoek geeft aan dat de kans op een geslaagde natuurlijke bevalling na een eerdere keizersnede is niet alleen afhankelijk van de medische situatie van de vrouw. Ook persoonlijke keuzes van de gynaecoloog, de motivatie van de vrouw en het centrum waar zij gaat bevallen spelen een rol.

Eerder onderzoek geeft aan dat de kans op een geslaagde natuurlijke bevalling na een eerdere keizersnede in Nederlandse ziekenhuizen varieert van 50% tot 90%. Omdat de slagingskans zo sterk varieert tussen klinieken is het belangrijk om te onderzoeken welke factoren hierbij een rol spelen. Daarom keek Rietveld naar hoe gynaecologen tijdens een bevalling besluiten of een spoedkeizersnede nodig is. Ze vond dat gynaecologen telkens een afweging maken van de kans op succes tegenover de kans op problemen. Ze zag ook dat verschillende persoonlijke en omgevingsgebonden factoren van invloed zijn op de afweging. Zo speelden bijvoorbeeld het onderbuikgevoel van de gynaecoloog, de mening en ervaringen met collega's en de tijd om een operatiekamer gereed te maken een rol.

Wensen van vrouwen
Ook had Rietveld aandacht voor wat zwangere vrouwen belangrijk vinden na een eerdere keizersnede. Vrouwen vonden hun eigen veiligheid en die van de baby zeer belangrijk, maar daarnaast waren er uiteenlopende visies op de komende bevalling. Zo lieten sommigen het advies van hun arts zwaar meewegen, terwijl anderen juist het meemaken van een natuurlijke bevalling en het bijbehorende vlotte herstel waardeerden. Weer anderen noemden het comfort van de voorspelbaarheid van een geplande keizersnede.

Slagingskans
Rekenkundige modellen helpen te voorspellen wat de kans is dat een vrouw een geslaagde natuurlijke bevalling zal krijgen. Op basis van medische kenmerken van de vrouw wordt zo een inschatting gemaakt van de kans of een natuurlijke bevalling zal lukken. Rietveld onderzocht ook de invloed van de tijd tussen twee zwangerschappen en vond dat bij een periode van meer dan twee jaar de slagingskans afneemt. Ook laten haar cijfers zien dat vrouwen met een eerdere keizersnede bij een vroeggeboorte relatief hoge slagingskansen hebben bij een volgende bevalling.

 

 

 

 

Bron
Vakblad Vroeg

VUMC

 

actueel
 • 9-10-2019 - Stellen behandelen om postnatale depressies te voorkomen

  Veel vrouwen ervaren depressieve klachten tijdens het eerste jaar na hun bevalling. Ook hun partners ervaren vaker dan normaal depressieve klachten. Een cognitieve gedragsinterventie kan voor paren effectiever zijn in het voorkomen van depressieve klachten bij de vrouw dan een interventie voor de vrouw alleen.

  Lees verder ...
 • 9-10-2019 - Baby's uit de bronstijd kregen al een flesje

  Al zo'n 5.000 jaar geleden gaven onze voorouders hun baby's naast moedermelk ook dierlijke melk. Ze gebruikten daar kleine aardewerken kommetjes voor, met een tuitje. De eerste babyflesjes zouden een mogelijke verklaring voor de grote bevolkingsaanwas van die periode kunnen zijn.

  Lees verder ...
 • 1-10-2019 - Aantal zwangere vrouwen met depressieve klachten in 25 jaar verdubbeld

  Over een periode van 25 jaar, verdeeld over vier grote studies, hebben meer dan 3.000 zwangere vrouwen meegedaan aan onderzoek naar het algemeen welzijn, stress en depressieve klachten in de zwangerschap. Nu blijkt dat het aantal zwangere vrouwen met depressieve klachten in die 25 jaar zijn verdubbeld. Dit meldt Tilburg University.

  Lees verder ...
 • 23-9-2019 - Baby's die via een keizersnede zijn geboren hebben ander darmflora

  Darmmicrobioom - ook wel darmflora genoemd - is het geheel van micro-organismen dat zich in het maag-darmstelsel bevindt. Je kan het ook zien als bacteriekolonies. Uit onderzoek blijkt dat baby's die via het geboortekanaal ter wereld komen, andere bacteriekolonies hebben in hun darmen dan baby's die via een keizersnede worden geboren. 

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
3.85.214.0
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: