Bestellen
In samenwerking met

Vergroot risico op hart- en vaatziekten met meerdere bevallingen

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen met meer dan twee kinderen vaker overgewicht hebben dan vrouwen die twee of minder kinderen hebben gekregen. Vrouwen met een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap lopen een groter risico op hart- en vaatziekten op relatief jonge leeftijd. Zwangerschapskilo's zijn dan ook niet onschuldig.

Dat toonden onderzoekers van het UMC Utrecht in samenwerking met het UMCG aan in een grote studie naar de relatie tussen het aantal bevallingen en het risico op hart- en vaatziekten. "We kennen ze: die zogenoemde zwangerschapskilo's die er niet afgaan", vertelt Gerbrand Zoet, gynaecoloog in opleiding in het UMC Utrecht. Zoet legt uit dat die zwangerschapskilo's niet zo onschuldig blijken te zijn. "Ze kunnen uiteindelijk leiden tot hart- en vaatziekten.

Relatie BMI en aantal bevallingen
Verschillende factoren vormen een risico op hart- en vaatziekten, zoals een hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte, suikerziekte en overgewicht. Ook spelen de leefstijl, leeftijd en geslacht een rol. Deze factoren vormen samen het zogenoemde cardio metabool profiel. In dit onderzoek is naar het cardio metabool profiel gekeken van vrouwen tussen de veertig en zestig jaar met een voltooid gezin. "Er blijkt een relatie te zijn tussen het aantal kinderen dat je hebt en je BMI", aldus Gerbrand.

Relatie, geen oorzaak
Na iedere bevalling bleek het BMI van de onderzochte vrouwen namelijk hoger te zijn dan voorheen. Na meer dan twee bevallingen bleek dat zelfs te leiden tot overgewicht. Gerbrand benadrukt dat het niet om oorzaak-gevolg gaat: "Het aantal kinderen dat je hebt gebaard, is géén oorzaak van een te hoge BMI. Met dit onderzoek is slechts een associatie aangetoond."

Hoe het kan dat het BMI hoger is na meer dan twee kinderen, kan Gerbrand nog niet verklaren. "Mogelijk spelen meerdere factoren een rol. Bijvoorbeeld verschil in lichaamsbeweging tussen vrouwen die meer dan twee kinderen krijgen en vrouwen die twee of minder kinderen krijgen." Hoewel het precieze mechanisme dus niet is opgehelderd, is het signaal volgens Gerbrand wel helder: "Ook gezonde zwangerschappen kunnen effecten hebben op gezondheid op lange termijn!"

Om het risico op overgewicht, en daarmee hart- en vaatziekten, na zwangerschap zo laag mogelijk te houden, zit er volgens Gerbrand niets anders op dan gezond eten, veel bewegen, niet roken. "Gebruik je boerenverstand dus."

Hoge bloeddruk
De zwangerschapskilo's zijn niet het enige dat uiteindelijk tot hart- en vaatziekten kan leiden. Uit een tweede onderzoek uit dezelfde onderzoeksgroep bleek namelijk dat vrouwen met hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap al op relatief jonge leeftijd een groter risico lopen op hart- en vaatziekten. Ongeveer 10% vrouwen kampen met een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap. Katrien Groenhof, arts-onderzoeker in het UMC Utrecht, legt uit: "Wanneer je een te hoge bloeddruk hebt tijdens de zwangerschap, is de enige behandeling de bevalling zelf. Het probleem ontstaat namelijk vanuit de moederkoek." Na de bevalling lijkt het meestal weer goed te gaan, maar nu blijkt dat deze vrouwen vanaf 35 jaar gemiddeld een hogere bloeddruk hebben dan anderen. Bij één op de negen onderzochte vrouwen was die bloeddruk zelfs zo hoog dat behandeling nodig was. 

Behandeling nodig
Vrouwen die tijdens de zwangerschap een te hoge bloeddruk hadden, worden nu nog rond hun vijftigste geadviseerd om naar de huisarts te gaan om risicofactoren voor hart- en vaatziekten te testen. Uit dit onderzoek blijkt dus dat dit eigenlijk al eerder nodig is, aangezien deze vrouwen al op hun 35e onmogelijk een groter risico lopen. Volgens haar is dat een probleem: "We weten dat één op de nemen vrouwen een behandeling nodig heeft, en al veel eerder dan we dachten." Dat kan betekenen dat er dan ongemerkt langetermijn schade ontstaat aan de hart- en bloedvaten, zoals slagaderverkalking.

De vraag die nu volgens Katrien rest is: "Wat is het geschikte moment en de geschikte plek om deze vrouwen te monitoren en wat is de beste manier van behandelen? En dat zonder de vrouw en het zorgsysteem te veel te belasten? Op dit moment is hier landelijk nog niets voor georganiseerd. Zoiets in gang zetten begint bij bewustwording bij zowel de vrouw als haar behandelaar(s)."

 

Bron: umc.nl en Vakblad Vroeg

actueel
 • 23-9-2019 - Baby's die via een keizersnede zijn geboren hebben ander darmflora

  Darmmicrobioom - ook wel darmflora genoemd - is het geheel van micro-organismen dat zich in het maag-darmstelsel bevindt. Je kan het ook zien als bacteriekolonies. Uit onderzoek blijkt dat baby's die via het geboortekanaal ter wereld komen, andere bacteriekolonies hebben in hun darmen dan baby's die via een keizersnede worden geboren. 

  Lees verder ...
 • 18-9-2019 - Lengte premature baby opmeten via scanner buiten couveuse

  Met een meetlat de couveuse in en je dan een weg manoeuvreren door een wirwar van zuurstof- en voedingskabel. Dát is wat verpleegkundigen nu wekelijks te doen staat om de lengte van een te vroeg geboren baby op te meten. Een babyscanner lijkt het ei van Columbus: deze verricht de meting namelijk buiten de couveuse.

  Lees verder ...
 • 16-9-2019 - Inkomen daalt van moeder in de twee jaar na geboorte eerste kind

  Het gemiddelde inkomen van vrouwen daalt sterk in de eerste twee jaar na de geboorte van het eerste kind, terwijl er slechts een zeer beperkt effect is op het inkomen van mannen. Het verschil wordt niet kleiner in de eerste acht jaar na de geboorte. 

  Lees verder ...
 • 12-8-2019 - Er is een app in ontwikkeling die inschat of een baby te vroeg geboren zal worden

  Er is een app in ontwikkeling, gebaseerd op een algoritme, die voorspelt of een baby te vroeg geboren zal worden. De software is nog in volle ontwikkeling en wordt gemaakt door IDlab, een onderzoeksgroep van Imec aan de Universiteit in Gent. Ook zou de software kunnen dienen voor mensen met migraine en dementie.

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
3.227.233.55
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: