Bestellen
In samenwerking met

Wijzigingsvoorstel embryowet in de maak

Het kabinet gaat onderzoeken of de geslachtskeuze ook moet toestaan als het kind zo'n ernstige aandoening kan doorgeven aan een volgende generaties. Voormalig zorgminister Edith Schippers wilde geslachtskeuze mogelijk maken als de kans groot was dat een jongen of meisje juist drager van een afwijking zou zijn. De nieuwe regeringscoalitie is hier iets voorzichtiger mee, met name omdat CDA en ChristenUnie niet persé voor embryoselectie zijn.

De Jonge laat doorschemeren dat ook de Raad van State aanraadt om eerst te onderzoeken of de voordelen opwegen tegen de bezwaren. Als hij de wet zou verruimen, zouden immers ook embryo's terzijde worden geschoven, die geen drager zijn van een gevreesde ziekte. Daarom ligt er eerst een opdracht tot een nadere ethische analyse. Het maatschappelijk debat over de Embryowet moet ook bruikbare inzichten opleveren. 

In de Nota Medische Ethiek, waarin invulling wordt gegeven aan de uitwerking van het regeerakkoord, staan ook andere medisch-ethische vraagstukken rondom het begin van het leven. Het kabinet wil het aantal herhaalde zwangerschapsafbrekingen terugdringen en gaat daarom onder andere met huisartsen en abortusartsen in gesprek over de nazorg na abortus. Ook wordt gekeken hoe de plaatsing van duurzame anticonceptie, zoals het spiraaltje, in abortusklinieken vergoed kan worden. Daarnaast krijgt ZonMw de opdracht om de Wet afbreking zwangerschap te evalueren. 

 

 

 

 

 

Bron: Nationale Zorggids

actueel
 • 17-7-2018 - NZa publiceert prestaties en tarieven verloskundige zorg in 2019

  De prestaties en maximale tarieven voor verloskundige zorg in 2019 zijn bekend. Voor de verloskundige zorg gaan de maximale tarieven licht omhoog. Ook zijn de postcodelijsten voor achterstandswijken aangepast en komt er meer ruimte voor maatwerkafspraken.

  Lees verder ...
 • 16-7-2018 - Slimme weeën pleister zorgt voor veiligere bevalling

  Een innovatieve pleister met sensoren op de buik van een zwangere verbetert de weeën registratie tijdens een bevalling. Het welzijn van een baby in de baarmoeder wordt hiermee tijdens de weeën nauwkeurig bewaakt en eventuele problemen die tijdens de weeën optreden worden eerder opgespoord. Bevallingen worden hierdoor nog veiliger. 

  Lees verder ...
 • 12-7-2018 - Preventie ouder-kindcontact te weinig aandacht

  Ouderbegeleiding tijdens de zwangerschap en in de eerste levensjaren van een kind krijgt niet de aandacht die het verdient. Wetenschappelijk onderzoek biedt een schat aan informatie op het gebied van de prille hechting. Helaas krijgt dit in de praktijk veel te weinig aandacht. Zonde, want juist tijdens de 1001 kritieke dagen valt voor ouder en kind een wereld te winnen.

  Lees verder ...
 • 9-7-2018 - Wijzigingsvoorstel embryowet in de maak

  Het kabinet gaat de komende periode aan de slag met een wijzigingsvoorstel voor de Embryowet. Met die wetswijziging worden de voorwaarden voor geslachtskeuze verruimd bij het risico op een aantal erfelijke aandoeningen waarbij jongens en meisjes een verschillende kans hebben om ziek te worden. 

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
54.81.254.212
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: