Bestellen
In samenwerking met

Winst met automatische zuurstoftitratie bij te vroeg geborene

De meeste prematuren hebben tijdens opname op de neonatale intensive care langdurig beademing en zuurstoftherapie nodig. De hoeveelheid zuurstof die nodig is kan gedurende de dag erg fluctueren. Verpleegkundigen moeten dan handmatig extra zuurstof toedienen en als het zuurstofgehalte weer op peil is, weer voorzichtig afbouwen. In het LUMC wordt sinds 2015 het titreren van zuurstof automatisch gedaan, als een van de eerste ziekenhuizen ter wereld. Arts-onderzoeker Hylke Salverda doet sinds 2017 promotieonderzoek naar die automatische zuurstoftitratie op de neonatologie in het LUMC. Daaruit komt nu naar voren dat er op korte termijn veel winst behaald wordt en dat de onderzoekers in de goede richting bewegen.

 

In het LUMC wordt sinds 2015 het titreren van zuurstof automatisch gedaan, als een van de eerste ziekenhuizen ter wereld. Arts-onderzoeker Hylke Salverda doet sinds 2017 promotieonderzoek naar die automatische zuurstoftitratie op de neonatologie in het LUMC. Hieruit kwam naar voren dat er op korte termijn veel winst behaald wordt en dat de onderzoekers in de goede richting bewegen. Salverda verdedigt zijn proefschrift op donderdag 3 november.

“Het regelen van de zuurstoftitratie luistert heel nauw, net te weinig maar ook net te veel zuurstof kan schade aan hun onrijpe organen geven”, vertelt Salverda. Uit het onderzoek bleek dat automatische zuurstoftitratie wel leidde tot een kortere beademingsperiode, maar geen verschil gaf in uitkomsten op 2-jarige leeftijd. Het in gebruik nemen van een nieuwe zuurstofregelaar in 2018 heeft tot nog meer verbetering geleid. Prematuren bleven vaker binnen de zeer smalle therapeutische marge, er was nog minder beademing nodig en er trad minder vaak retinopathie op. Dat is een netvliesaandoening die onbehandeld kan leiden tot blindheid.

Onderzoek

“We hebben eigenlijk twee soorten onderzoek gedaan. In de eerste fase van het onderzoek hebben we gekeken hoe goed twee verschillende zuurstofregelaars de zuurstofsaturatie in het bloed binnen de smalle therapeutische marge houden. Premature kinderen werden 24 uur behandeld met de ene regelaar en dan 24 uur met de andere regelaar. Dit klinkt eenvoudig maar heeft behoorlijk wat voeten in de aarde: ouders moesten in een moeilijke periode overwegen of zij hun kind willen laten deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast waren er regelaars ingebouwd in verschillende beademingsapparaten en moesten deze dus door de verpleegkundigen en het onderzoeksteam gewisseld worden op de helft van de studieperiode. Tot slot moesten we software op maat maken voor het verzamelen van de data van de beademingsmachines, omdat dit door de fabrikant niet ondersteund werd.”, aldus de onderzoeker. 

In de tweede fase van het onderzoek hebben de onderzoekers van bijna 750 kinderen gegevens verzameld. Ongeveer de helft van de kinderen werd behandeld met handmatige titratie en de andere helft met automatische titratie. De verzamelde gegevens waren ontwikkeling scores, gegeven medicatie en therapieën maar ook metingen tijdens opname zoals hartslagen, zuurstofsaturaties en toegediende zuurstofconcentratie. Deze data is uiteindelijk gebruikt om te kijken naar de korte en lange termijn uitkomsten van automatische zuurstoftitratie.

Simulatie-baby

“Ondanks alle verbeteringen die de afgelopen jaren zijn gemaakt op de neonatologie hebben we dagelijks nog steeds veel prematuren die kampen met complicaties, op korte en lange termijn. Voor automatische zuurstoftitratie hebben we nu een uitgangspositie en vanuit hier kunnen we onderzoeken hoe automatische zuurstoftitratie verder verbeterd kan worden waardoor ook 2-jaars uitkomsten verbeteren, morbiditeit vermindert en uiteindelijk meer prematuren een normaal leven kunnen leiden.”, vertelt de onderzoeker hoopvol.

Momenteel bevindt Salverda zich in Tasmanië, Australië. Hij houdt zich bij de University of Tasmania bezig met het maken van een simulatie-baby die onderzoekers kunnen gebruiken om alle automatische zuurstofregelaars -er zijn er zes- te vergelijken onder dezelfde omstandigheden. Hiermee kunnen onderzoekers clinici over de hele wereld inlichten over wat zij kunnen verwachten van een bepaald type regelaar. Het testen van meer dan twee verschillende regelaars bij prematuren is lastig omdat er in korte tijd veel kan gebeuren tijdens een opname, waardoor de studie beïnvloed wordt. Prematuren kunnen bijvoorbeeld plots verbeteren of juist zieker worden. Door het gebruik een simulatiepatiënt worden de regelaars het eerlijkst vergeleken en zijn er geen proefpersonen nodig.

Bron: lumc.nl

actueel
 • 15-5-2023 - Schijnzelfstandigheid in de geboortezorg aangepakt. Toekomst zzp’ers onzeker

  Het kabinet maakte eind vorig jaar bekend het steeds groter wordend aantal zzp’ers te willen terugdringen. Dit onder meer door schijnzelfstandigen, zzp’ers die eigenlijk een dienstverband zouden moeten hebben, op te sporen en aan te pakken. Wat betekent dit voor de geboortezorg? 

  Lees verder ...
 • 3-5-2023 - Geen effect van zelfmonitoring bloeddruk bij hypertensie

  Hypertensie, een hoge bloeddruk, bij zwangere vrouwen kan leiden tot morbiditeit en mortaliteit bij de
  baby. De laatste jaren nemen de mogelijkheden voor zelfmonitoring van de bloeddruk toe. Uit recent onderzoek onder zwangere vrouwen met hypertensie blijkt zelfmonitoring geen effect op de gemiddelde bloeddruk of de klinische uitkomsten te hebben. 

  Lees verder ...
 • 27-3-2023 - Halvering van Moedersterfte in Nederland

  Het aantal vrouwen dat overlijdt voor, tijdens of na de bevalling in Nederland is de laatste jaren gehalveerd. Dat ontdekte Athanasios Kallianidis, gynaecoloog in opleiding, tijdens zijn promotieonderzoek in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ook zag hij dat bij een keizersnede de kans op overlijden hoger is dan bij een vaginale bevalling.

  Lees verder ...
 • 16-3-2023 - Borstvoeding nog belangrijker na keizersnede

  Of ze nu via een vaginale bevalling of keizersnede geboren worden, alle baby’s ontvangen essentiële bacteriën van hun moeder tijdens de geboorte en direct daarna. Dat komt omdat deze overdracht van bacteriën via verschillende routes verloopt, zoals via de darmen en borstvoeding. 

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
3.235.147.50
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: