Previous Page  52-53 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 52-53 / 60 Next Page
Page Background

NATAAL

.nl

53

PAGINA PLUS

belangrijk de integrale zorg in onze regio zélf vorm

te geven. Dankzij NZa-modulegeld kunnen we dat

ook doen.’ De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

stelt de ‘Module integrale geboortezorg' sinds

2015 beschikbaar. Regio’s kunnen financiële mid-

delen krijgen om de samenwerking van verloskun-

dig zorgverleners te bevorderen en de kwaliteit van

de zorg te verbeteren.

Vier thema’s

Het NGR werkt in het projectplan voor integrale

geboortezorg aan vier thema’s: dossiervorming en

gegevensuitwisseling, geboorteplan en zorgpa-

den, afspraken over resultaten en voorlichting aan

patiënten. Het samenwerkingsverband koos de

thema’s op basis van de CPZ-score. De Inspectie

Gezondheidszorg gebruikt deze om het niveau van

een Verloskundig Samenwerkingsverband op een

bepaald moment te meten.

‘We willen dat elke zwangere op elk moment

in de zwangerschap dezelfde basiszorg krijgt,

onafhankelijk van de zorgverlener’, aldus Zondag.

‘Daarbij moet de voorlichting eenduidig zijn. Elke

zwangere in onze regio, ongeacht bij wie ze onder

controle is, moet op dezelfde manier dezelfde

informatie aangeboden krijgen. De CPZ-score liet

zien dat onze regio zich daarin kan verbeteren.

Ziekenhuizen geven soms andere informatie dan

verloskundigen, bijvoorbeeld over borstvoeding of

bij een kindje in stuitligging. Ook tussen verloskun-

digenpraktijken onderling zijn er verschillen. Een

enkele keer werd er zelfs helemaal geen informatie

gegeven. Dat laatste vond ik schokkend!’

Focusgroepen

‘In ons projectplan staat dat wij ook van cliënten

graag horen hoe zij de zorg ervaren, zodat we

daar in het basiszorgpad rekening mee kunnen

houden’, gaat Zondag verder. ‘Daarom hebben

we twee focusgroepen samengesteld van elk zes

moeders met een pasgeboren kindje. In septem-

ber vorig jaar zijn de groepen, afzonderlijk van el-

kaar, bijeengekomen. We hebben toen gesprekken

gevoerd over zowel positieve als verbeterpunten

van de zorg in de preconceptionele fase, tijdens

de zwangerschap, de bevalling en het kraambed.

De vrouwen waren enthousiast over de gespreks-

groepen. Ze vonden het fijn dat er vanuit het

project aandacht was voor hun ervaringen.’

Marit Polman van de regionale ondersteunings-

organisatie Stichting OOGG begeleidt het project

voor integrale zorg in Rivierenland. Zij was samen

met Zondag gespreksleider bij de focusgroepen.

Zij zegt: ‘Wat mij in het algemeen opviel, is dat

verloskundig zorgverleners een kameleon moeten

zijn. Ze moeten goed aanvoelen wat de cliënt wil

en daarop inspelen. We werken aan een basispad

voor integrale zorg die zoveel mogelijk eenduidig,

uniform en transparant is, maar de praktijk blijft

maatwerk. De ene vrouw vindt het fijn als een

kraamverzorgende veel initiatief neemt. De andere

wil zelf de regie houden en stelt het niet op prijs

als bijvoorbeeld de plantjes ongevraagd water

krijgen. Welke jas trek je aan bij welke cliënt?

Soms is dat een rode, dan weer een blauwe. Een

andere keer moet je snel wisselen. Dan heb je als

verloskundige je rode jas aangetrokken omdat dat

zo is afgesproken, maar dan wil de vrouw tijdens

de bevalling toch dat je de blauwe aantrekt.’

Positieve reacties

Uit de gesprekken kwam naar voren dat elke

afzonderlijke zorgverlener in Rivierenland zijn werk

inhoudelijk goed doet. De zorgverleners kregen

CLIË TEN FOCUSGROEP

Integrale geboortezorg en dito bekostiging

staan centraal in de plannen van minister

Schippers van VWS. In de regio Rivieren-

land besloten de verschillende disciplines

in de geboortezorg daarom hun krachten te

bundelen. Zo ontstond in 2014 het Netwerk

Geboortezorg Rivierenland (NGR).

Lianne Zondag is bestuurslid van het NGR

en verloskundige bij praktijk De Ronding

in Culemborg. Zij vertelt: ‘Wij vinden het

De regio Rivierenland werkt hard aan een basispad voor integrale zorg.

Als onderdeel daarvan deelden cliënten in focusgroepen hun ervaringen

met de zorg. Dat leverde interessante inzichten op, onder meer over de

rol van de zorgverlener, de toegankelijkheid en de continuïteit van de

zorg. ‘Wat wij geleerd hebben: met een coördinerend zorgverlener heb je

niet automatisch continuïteit van zorg.’

Tekst: Saskia Engbers

52

NATAAL

.nl

‘Bij de ene cliënt trek

je een rode jas aan, bij

de andere een blauwe’

Basispad voor integrale zorg? De praktijk blijft maatwerk