Previous Page  20 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 56 Next Page
Page Background

20

NATAAL

.nl

BIORITME

Te kort of te lang slapen vergroot

de kans op een premature geboorte

tonine er wordt aangemaakt en hoe meer licht er

binnenkomt, hoe minder melatonine er wordt aan-

gemaakt. Een verhoogde aanmaak van melatonine

is voor ons lichaam het signaal om zich voor te

bereiden op de nacht. Zodra er na een nacht weer

daglicht binnenkomt, zet de SCN de klok weer

op 0. Dat moet, omdat de omlooptijd van de klok

niet precies, maar ongeveer 24 uur is! (Het woord

circadiaan is afgeleid van circa, wat ‘ongeveer’

betekent, en dies, wat ‘dag’ betekent. Ongeveer

een dag, dus!)

Elk mens heeft een persoonlijk bioritme dat een

beetje kan variëren rond een gemiddelde. Daar-

door zijn er bijvoorbeeld de zogeheten avond-

mensen en ochtendmensen. Dat persoonlijke

bioritme wordt deels genetisch en deels door de

omgeving bepaald. Het genetische deel van het

bioritme heet ‘het chronotype’. De omgeving kan

dat chronotype een beetje bijstellen, maar een

ochtendmens zal nooit een avondmens worden, of

andersom.

Verstoring

Het is belangrijk dat lichamelijke processen hun

werk op het juiste moment kunnen doen en dat ze

goed op elkaar zijn afgestemd. Een verstoring van

de biologische klok verstoort op haar beurt alle

processen die erdoor worden aangestuurd. Dat is

nadelig gebleken voor de gezondheid. Op korte

termijn resulteert een verstoring van de biologi-

sche klok op een verminderd cognitief vermogen,

concentratieproblemen, verstoring van het eet-

patroon, verstoring van de stoelgang, gebrek aan

energie, prikkelbaarheid en stemmingswisselingen.

De gevolgen op lange termijn kunnen ook flink

zijn. Zo hebben vrouwen die regelmatig een jetlag

ervaren (stewardessen) en vrouwen die in ploegen-

diensten werken een verhoogde kans op infecties

en zelfs op borstkanker.

1

Onderzoek

Hoewel over de gezondheidseffecten van het ver-

storen van de biologische klok inmiddels redelijk

wat bekend is, is er nog vrij weinig onderzoek

gedaan naar het effect van die verstoring tijdens

de zwangerschap. Er zijn wel epidemiologische

studies gedaan die erop wijzen dat te kort of juist

te lang slapen tijdens de zwangerschap de kans

op een premature geboorte vergroot. En er lijkt

een verband te zijn tussen slaaptekort tijdens de

zwangerschap en postnatale depressie, een gro-

tere kans op keizersnedes en een langduriger en

pijnlijker bevalling.

2,3

Een andere studie toonde aan

dat vrouwen die tijdens het eerste trimester van de

zwangerschap te weinig of te veel slapen, in het

derde trimester van de zwangerschap een hogere

bloeddruk hebben dan vrouwen die goed slapen.

4

Reiss en Van der Horst zijn inmiddels overtuigd

van het grote belang van een goede nachtrust

tijdens de zwangerschap. Omdat het verstoren

van de biologische klok invloed heeft op zo veel

aspecten van de gezondheid, is een goede nacht-

rust juist tijdens de zwangerschap essentieel. Niet

alleen voor de moeder, maar ook voor de foetus,

die zich in een cruciale periode van ontwikkeling

en groei bevindt.

Invloed op de gezondheid van baby’s

Baby’s die nog in de buik zitten hebben een

bioritme dat grotendeels wordt aangestuurd door