Previous Page  21 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 56 Next Page
Page Background

NATAAL

.nl

21

het bioritme van de moeder. Hun bioritme loopt

overigens wel precies uit fase met dat van de

moeder: Als de moeder slaapt, is de baby actief,

en andersom. Hoewel baby’s wel al een eigen

chronotype hebben (het genetisch bepaalde bio-

ritme), is deze tijdens de zwangerschap aangepast

aan de situatie en het bioritme van de moeder, zo

vertelt Reiss.

Wanneer de biologische klok van de moeder

tijdens de zwangerschap verstoord wordt, heeft

dat dus niet alleen invloed op de processen die

zich in háár lichaam afspelen, maar ook op die

van de zich ontwikkelende foetus. Reiss vertelt

dat onderzoek waarbij een jetlag werd nagebootst

bij muizen, langetermijngevolgen liet zien op hun

gezondheid. De muizen met een chronische jetlag

hadden o.a. vruchtbaarheidsproblemen en een

verhoogde kans op kanker. Zwangere muizen

hadden een verhoogde kans op een miskraam.

5,6,8

Het is waarschijnlijk dat er ook langetermijngevol-

gen zijn op de gezondheid van hun nageslacht die

nog moeten worden aangetoond door middel van

onderzoek.

De biologische klok bij prematuren

Uit onderzoek is gebleken dat premature baby’s

sneller groeien en sneller het ziekenhuis kunnen

verlaten als in hun NICU (Neonatale intensive

care unit) een dag-nachtritme wordt nagebootst.

Wanneer het continu donker of licht is, raakt de

biologische klok van de baby verstoord, wat een

negatieve invloed heeft op hun groei en herstel.

7

In de baarmoeder wordt de biologische klok van

de baby bepaald door het ritme van de moeder.

Dit valt weg zodra een baby geboren is. Prema-

turen hebben de moeder vanaf dat moment niet

meer als sturing. Reiss gaat ervan uit dat het

daarom van belang is dat men bij een premature

geboorte 1) de biologische klok van de moeder

kent en 2) een op de baby afgestemd ritme kan

nabootsen in de NICU. Zo kan de baby zich de

eerste periode buiten de baarmoeder ontwikkelen

in een omgeving die het bioritme in de baarmoe-

der zo veel mogelijk nabootst. Hij vergelijkt dit met

‘fetal programming’: de omgeving van de foetus

heeft invloed op de ontwikkeling van embryo en

foetus en hun gezondheid op de korte én de lange

termijn. Wanneer de moeder schadelijke stoffen

binnenkrijgt, kan dat ook schadelijk zijn voor de

foetus. De kwaliteit van slaap van de moeder kan

gezien worden als een omgevingsfactor voor de

zich ontwikkelende vrucht en kan die ontwikke-

ling zowel negatief (slechte nachtrust) als positief

(goede nachtrust) beïnvloeden.

Verder onderzoek

Onderzoek naar de invloed van slaap tijdens de

zwangerschap op de gezondheid van moeder en

kind kan inzichten geven die het promoten van

een goede nachtrust voor zwangere vrouwen al-

leen nog maar meer zullen toejuichen. Hoewel het

nu allemaal nog deels theoretisch is en we nog

moeten wachten is op de definitieve resultaten,

luidt het advies van Reiss alvast wel: “Wie zwan-

ger wil worden of zwanger is, moet met goede

regelmaat kunnen slapen!”

n

Referenties

1.

www.mirror.co.uk/news/

uk-news/jet-lag-shift-work-

could-8921890

2. Micheli K. Et al. (2011), Sleep

patterns in late pregnancy and risk

of preterm birth and fetal growth

restriction, Epidemiology, vol. 22

no. 5, pp.738-44. doi: 10.1097/

EDE.0b013e31822546fd.

3. Jen Jen Chang et al. (2010),

Sleep Deprivation during Preg-

nancy and Maternal and Fetal Out-

comes: Is There a Relationship?,

Sleep Med. Rev., doi: 10.1016/j.

smrv.2009.05.001.

4.

www.telegraph.co.uk/women/

womens-health/8036017/Good-

nights-sleep-early-in-pregnancy-

leads-to-healthier-birth.html

5.

www.bbc.com/news/he-

alth-33569161

6.

www.sciencemag.org/

news/2012/05/scienceshot-jet-lag-

disrupts-pregnancies-mice

7. Vásquez-Ruiz, S. et al (2014), A

light/dark cycle in the NICU acce-

lerates body weight gain and shor-

tens time to discharge in preterm

infants, Early Human Development,

vol. 90 no. 9, pp. 535-40.

8. Dimitrios Karoutsos et al. (2017),

The Biological Clock and Vascular

Disease: Application to Pregnancy,

Journal of Clinical Epigenetics, DOI:

10.21767/2472-1158.100036.