Nataal - editie 39

8 NATAAL .nl Al snel werd duidelijk dat de uitdaging niet zozeer op technisch terrein, maar veel meer op andere gebieden lag. Dorine Veldhuyzen: ‘Op juridisch gebied bijvoorbeeld als het gaat om de privacy. Welke afspraken maak je in de regio’s en welke afspraken moeten we landelijk maken, wie gaat het betalen, hoe organiseer je het, hoe controleer je de betrouwbaar- heid van de informatie, wie valideert? Of we die vragen al beantwoord hebben? Nee, daar zijn we op dit moment nog heel druk mee bezig.’ Controlerend Hoofddoel van Babyconnect is dat cliënten zelf altijd toegang hebben tot hun eigen informatie, informatie kunnen toevoegen en makkelijk kunnen communice- ren met hun zorgverleners, ook op afstand. Het uitgangspunt van het samenwerkingsprogramma ligt dus heel nadrukkelijk bij de patiënt of cliënt. Die moet ook toestemming verlenen aan zorgverleners om hun gegevens te raadplegen en kan zien wanneer en welke zorgverlener haar dossier heeft geraadpleegd. ‘De patiënt of cliënt krijgt hierdoor meer controle’, vindt Dorine Veldhuyzen. Implementeren Eind 2018 wordt met de aanpak van Babyconnect nog in een aantal pilotregio’s rond Amsterdam en Hoorn gewerkt. Doel is om zo detaillistisch mogelijk te kijken naar wat er nodig is voor een goede implemen- tatie. Die implementatie wordt daarnaast met name gestuurd door de output van gebruikersbijeenkom- sten die al enige tijd worden gehouden. Ook individuele zorgprofessionals vormen een gebruikers- groep waarvan de eisen en wensen worden meege- nomen in de implementatieplannen. ‘We zijn op dit moment aan het voorbereiden hoe andere regio’s hiermee aan de slag kunnen. We hebben al een checklist die regio’s kunnen gebruiken.’ En dan? ‘We merken dat er erg veel belangstelling is van VSV’s en regio’s om mee te doen. Begin volgend jaar zijn we zover dat er aanvragen kunnen worden ingediend om te starten met de implementatie, uiteraard binnen de kaders die vanuit het ministerie zijn opgelegd.’ Haast Bij Babyconnect kunnen ze ondertussen niet wachten met het zetten van de volgende stappen. ‘Men wil vooruit’, zegt Dorine. ‘Het gevoel van haast leeft echt wel. Dat merken we ook aan de belangstelling vanuit het hele land. Waar we over een of twee jaar staan? Dat is altijd moeilijk te zeggen, maar ik denk dat dan de basis er toch zeker ligt. Dat er dan dus binnen de regio’s sprake is van een goede en logische uitwisse- ling tussen de zorgverleners in het primaire proces. Vanuit die basis kunnen er in breder verband misschien wel verdere stappen gezet worden, uiteindelijk op weg naar die Persoonlijke Gezond- heidsomgeving, ja. Daar moet dit naadloos op aansluiten, daar is alles op voorbereid.’ n INFORMATIEDELING Babyconnect, meer weten? Het samenwerkingsprogramma Babyconnect staat onder leiding van een stuurgroep van RSO Nederland, CPZ en Nictiz. Het programma wordt uitgevoerd door stichting Carecodex en mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS. Kijk voor de contactgegevens op de website www.babyconnect.org. Met enige regelmaat worden digitale spreekuren of webinars georgani- seerd, speciaal bedoeld voor professionals uit de geboortezorg.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA3NTA1