Nataal - editie 43

24 NATAAL .nl ???????? KNOV Wat voor soort leider bent u? “Ik vertrouw op de expertise van de mensen met wie ik samenwerk. Omdat ik oprecht geloof dat je alleen samen het verschil kunt maken. Iedereen heeft zijn eigen taken, bevoegdheden en compe- tenties. Ik geef dus veel ruimte, maar ik verwacht ook veel terug. Ik vind het vooral belangrijk dat iedereen zijn taakvolwassenheid heeft en die ook serieus neemt. Je moet immers van elkaar op aan kunnen. Als ik bij iemand in mijn team merk dat die taakvolwassenheid er niet in zit, ben ik snel klaar. Onze leden doen een financiële bijdrage en die wil ik te allen tijde kunnen verantwoorden.” Wat is uw eerste indruk van de organisatie? “De KNOV is een mooie branche- en beroepsver- eniging. Ik heb zin om me, samen met mijn team, in te zetten voor de verloskundigen van Nederland en om een bijdrage te leveren voor de beste geboortezorg van de wereld. Het is gewoon heel belangrijk dat we goed blijven aansluiten bij de behoeften van onze leden.” Wat willen die leden dan? “Onze leden willen ons meer zien op de plek waar geboortezorg plaatsvindt: in de regio. In die regio zijn regionale samenwerkingsverbanden ontstaan van onder andere verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgers en zorgaanbieders uit het sociale domein. Allemaal zijn ze betrokken bij de zorgverle- ning en allemaal zijn ze per regio anders georgani- seerd. Het advies van de Stuurgroep Zwanger- schap en Geboorte uit 2010 heeft zelfs geresulteerd in de verplichtingstelling van regionale samenwer- kingsverbanden van alle disciplines die betrokken zijn bij geboortezorg in de regio. Het ministerie en de zorgverzekeraars hebben hun beleid bovendien voornamelijk ingericht op het verlenen van zorg in de regio. De leden van de KNOV moeten en willen meer betrokken worden bij de regionale en landelijke ontwikkelingen. Wij gaan ze daarin meer faciliteren.” Kijkend naar de toekomst, wat zijn uw doelen voor de KNOV? “Meer en beter met elkaar in verbinding staan, dat wordt echt een belangrijk uitgangspunt. Een nauwe samenwerking met alle partijen die bij de geboorte- zorg betrokken zijn, waarbij ik trouwens wel vind dat verloskundigen een hele belangrijke en bepalende doelgroep is. We zullen het samen moeten doen mét onze stakeholders. Aan die samenwerking wil ik graag een bijdrage leveren en ik realiseer me ook terdege dat dat niet altijd makkelijk zal zijn.” Wat staat er in de eerste maanden op de agenda? “Ik richt mijn blik eerst op onze interne organisatie, daarna naar buiten. Ondertussen wil ik kennis maken met de leden, kijken naar de praktijk, gesprekken voeren in het land en contacten leggen met de stakeholders.” Tot slot, misschien een wat flauwe vraag, maar in de afgelopen drie jaar kende de KNOV liefst drie directeuren. Weet u al wanneer we het kennisma- kingsinterview met uw opvolger kunnen plannen? “Haha, die viel te verwachten. Weet je, het belangrijk- ste voor onze leden is dat er een aantal zaken goed moet worden opgezet. De regionale focus, de samenwerking met andere deelnemers in de geboortezorg, een efficiënte inzet van middelen, daar wil ik mijn bijdrage aan leveren. Ik heb daar veel zin en ik ga ervan uit dat ik de tijd krijg om mij volledig in te zetten voor deze mooie beroepsgroep.” n

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA3NTA1