Nataal - editie 44

???????? Het ministerie van VWS heeft als uitgangspunt voor de zorg in Nederland gekozen voor het zogeheten tripartiete systeem. Dat wil zeggen dat er drie partijen zijn die meedoen aan het vernieuwen van beleid binnen de zorg: 1) zorgverleners, 2) zorgver­ zekeraars en 3) zorggebruikers (cliënten). In het derde geval heet dat cliëntenparticipatie. Uitgangspunt is dat de cliënt, de vrouw, de regie heeft over haar zwangerschap en bevalling en de zorg die zij wel of niet wenst. Cliëntenparticipatie heeft als doel het vormgeven van cliëntgerichte (vraaggerichte) zorg (in tegenstelling tot aanbodge­ richte zorg) en het leren van de cliënt, met als doel de geboortezorg blijvend te verbeteren. Participatieladder Cliëntenparticipatie kan via verschillende wegen plaatsvinden: via cliëntervaringsinstrumenten, spiegelgesprekken, panelgesprekken, enquêtes, onderzoek en moederraden/adviesraden. Om een keuze te kunnen maken, moet de organisatie bepalen wat zij precies wil doen met de input van de cliënt en welke vorm daarvoor het meest geschikt is. Vervol­ gens kan zij bepalen voor welk niveau van participatie gekozen wordt. Om aan te geven in hoeverre cliënten meedoen met het beslissen over beleid, wordt wel de participatielad­ der gebruikt. Deze bestaat uit vijf treden: het begint op de eerste trede met informeren: de vrouw wordt enkel geïnformeerd over de mogelijkheden rond de zorg die Cliëntenparticipatie in de geboortezorg; Hoe doe je dat? De CPZ-partijen hebben in de Agenda voor de Geboortezorg 2018-2022 de ambitie geformuleerd dat de cliënt met ingang van 1 januari 2022 een gelijkwaardige partner is en samen met de zorgprofessional beslissingen maakt over beleid. Hoe geef je cliëntenparticipatie een serieuze plek binnen de organisatie? Tekst: Maureen Baartman CLIËNTENPARTICIPATIE

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA3NTA1