Nataal - editie 45

50 NATAAL .nl NATAAL ESTAFETTE Afscheid nemen in coronatijd Het was december 2010 en ik was 32 weken zwanger van ons derde kind toen het noodlot toesloeg. Na een stille dag van geen leven voelen, maakte de verloskundige aan het einde van de dag een echo en sprak de woorden uit: “Dit is zijn hartje en het klopt niet meer.” De wereld stond stil en niets was meer hetzelfde. Mijn leven werd zwart en op kerstavond zette ik na een vlotte bevalling onze stille baby op deze wereld. Een ingewikkelde en verdrietige periode volgde waarin ik boos was en eenzaam en dacht dat ik nooit meer gelukkig zou worden. Maar geluk­ kig liep het anders. Tien maanden na de geboorte van Roman* werd ik voor de vierde keer moeder, van een meisje: Maan. In 2014 startte ik samen met Francien Bisschop een onderneming die ouders begeleidt bij het welkom heten en afscheid nemen van hun pasgeboren baby, ima afscheidszorg. Vijf jaar later, in 2019, vonden wij het onze maatschap­ pelijke plicht om al onze kennis en expertise die we hadden opgedaan te delen. We hadden toen driehonderd gezinnen begeleid en een schat aan verhalen die de moeite van het delen waard zijn. Onze stichting Steunpunt Nova, verloren verwachting werd geboren. We zijn nu weer een jaar verder en hebben al heel wat bereikt met de stichting. Zo hebben we vier hulpkaarten ontwikkeld die ouders helpen bij het nadenken over wat er allemaal geregeld moet worden en hoe ze her­ inneringen kunnen maken. Deze hulpkaarten zijn kosteloos aan te vragen via steunpuntnova.nl. We geven trainingen, lezingen en scholingsavon­ den aan geboortezorgprofessionals waarin we tips en adviezen geven over hoe je om kunt gaan met deze situatie. Hoe verzorg je de overleden baby en wat zeg je wel en niet tegen de ouders? Alle inkomsten uit deze trainingen komen volledig ten goede aan Steunpunt Nova. Heel actueel is de ondersteuning in deze moeilijke coronatijd. We heb­ ben meteen toen de maatregelen van kracht werden een extra hulpkaart ontwikkeld om zorgverleners en ouders te informeren over wat wel en niet kan en mag. Ook hebben we een kaartenactie georganiseerd. Ouders die eerder een baby hebben verloren kunnen doneren voor een ‘Vergeet jou niet’kaartje met een keramieken vergeetmenietje erbij. Wij sturen dat namens hen aan ouders die nu in coronatijd een baby verliezen en de troostende armen om hen heen extra missen. De begeleiding aan ouders bij de uitvaart vind ik hartverscheurend. De na­ bijheid die zo belangrijk en waardevol is, is nu onmogelijk. Ouders begroe­ ten op anderhalve meter voelt koud en afstandelijk. Maar ik geef alle liefde die ik in me heb om hen optimaal te begeleiden en ik blijf zoeken naar alternatieven die de trots, warmte en liefde voor hun baby laten zien. n Voor de volgende uitgave neemt een andere vakgenoot de pen ter hand! Heeft u interesse? Mail: redactie@nataal.nl Ruth van den IJssel is oprichter van Steunpunt Nova – Verloren Verwachting, landelijk steunpunt voor ouders die hun baby verliezen. Ouders begroeten op anderhalve meter voelt koud en afstandelijk. Maar ik geef alle liefde die ik in me heb om hen optimaal te begeleiden

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA3NTA1