Nataal - editie 46

De band tussen moeder en kind ontstaat al in de zwangerschap en ontwikkelt zich door na de geboorte. Verloskundige Elke Slagt-Tichelman (1977) uit Groningen onderzocht deze band. 28 september promoveert zij op dit onderwerp met haar proefschrift ‘Moeder-kindbinding: determinanten en impact op de ontwikkeling van het kind, uitdagingen voor de geboortezorg’. Tekst: Redactie NATAAL .nl 13 Het proefschrift draagt bij aan de kennis van de binding tussen moeder en kind. Slagt onderzocht enkele mechanismen rondom moeder-kindbinding om deze beter te kunnen begrijpen. Het onderzoek biedt ook meer informatie aan zorgverleners over de overgang naar het moederschap en moeder- kindbinding. “Moeder-kindbinding is de emotionele band die een moeder ervaart ten opzichte van haar kind. Het is een band die zich al tijdens de zwangerschap ontwikkelt en die stabiel blijft tot de kindertijd. Deze band tussen moeder en kind vertegenwoordigt de gevoelens ten opzichte van het kind uitsluitend vanuit het perspectief van de moeder”, vertelt de promovenda. Ontbreken van kennis Tot voorkort ontbrak het aan kennis over de ont- staansgeschiedenis van moeder-kindbinding en de daarbij behorende zorg voor (aanstaande) moeders. Slagt: “Er zijn verschillende studies gepubliceerd over mogelijke factoren van moeder-kindbinding. Er was echter geen overzicht van alle onderzoeken naar mogelijke factoren van zowel prenatale als postnatale moeder-kindbinding. En sommige mogelijke factoren waren nooit eerder onderzocht, ondanks hun plausibiliteit, zoals het toedienen van synthetische oxytocine tijdens de baring. Tevens was de bewijs- kracht van de associatie tussen moeder-kindbinding en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen niet erg sterk.” “We wisten bovendien niet welke aandacht verloskundigen besteedden aan de overgang naar het moederschap en aan moeder-kindbinding. Ook was de mogelijkheid om moeder-kindbinding al vroeg in de zwangerschap te voorspellen nog niet geëvalueerd. Verloskundigen en andere professio- nele zorgverleners hadden nog geen hulpmiddel om vrouwen te identificeren met een risico op minder goede moeder-kindbinding in het begin van de zwangerschap. Ook was er geen systematisch overzicht van de effectiviteit van de beschikbare prenatale interventies om de moeder-kindbinding tijdens de zwangerschap te optimaliseren. Met dit onderzoek hebben we nieuwe kennis opgedaan en enkele mechanismen rond moeder-kindbinding ontrafeld. Onze bevindingen ondersteunen de theorie dat moeder-kindbinding een proces is dat begint tijdens de zwangerschap en postnataal doorgaat. We hebben nu meer bewijs dat minder goede moeder-kindbinding bijdraagt aan gedrags- en emotionele problemen van kinderen.” Synthetische oxytocine en depressie De onderzoekster bevestigde dat depressieve symptomen zorgen voor een minder goede postnatale moeder-kindbinding. “Hoewel syntheti- sche oxytocine-toediening tijdens de baring in geringe mate is geassocieerd met postnatale depressieve symptomen, lijkt de klinische relevantie van deze bevinding verwaarloosbaar in vergelijking

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA3NTA1