Nataal - editie 48

58 NATAAL .nl ???????? HAPTONOMISCHE ZWANGERSCHAPSBEGELEIDING HAPTONOMISCHE ZWANGERSCHAPSBEGELEIDING: meer affectief contact en minder stress Wat is de aanleiding voor jullie onderzoek? ‘Vooral nieuwsgierigheid. Wij waren benieuwd of de effecten van haptonomische zwangerschapsbege- leiding (HZB) werkelijk meetbaar zijn en vroegen ons af, of er tijdens de begeleiding meetbare veranderin- gen optreden in de mate van affectief contact binnen het drietal van moeder, partner en kind en in de mate van stress van het stel. Daarbij komt dat door het brede aanbod op de markt er sprake is van teruglo- pende belangstelling voor HZB. Wij hopen dat onze onderzoeksresultaten kunnen bijdragen aan een positieve wending.’ Waar gaat het onderzoek over? ‘Wij hebben bestudeerd of er tijdens de haptonomi- sche zwangerschapsbegeleiding van een stel, meetbare veranderingen optreden in de mate van: • affectief contact tussen de partners onderling en hun ongeboren kind; • stress van de moeder en haar partner.’ Wat was jullie aanname? ‘We hadden twee hypothesen: H1: Haptonomische zwangerschapsbegeleiding leidt tot een toename van affectief contact tussen zwangere, partner en kindje tijdens de zwangerschap. H2: Haptonomische zwangerschapsbegeleiding leidt tot een afname van stress bij de zwangere en haar partner tijdens de zwangerschap. Daarnaast vroegen wij ons af of toename van affectief contact en afname van stress, anders is als het stel eerder een miskraam kreeg, complicaties had tijdens een eerdere zwanger- schap/geboorte, of juist de ervaring had van een eerdere, goed verlopen geboorte.’ Hoe hebben jullie het onderzoek uitgevoerd? ‘Aan de hand van het digitale dossier van de VHZB. Dit bestaat uit rapportages van haar leden over de door hen uitgevoerde zwangerschapsbegeleidingen. Het idee voor deze dossiervorming ontstond op het Symposium Nieuw Leven bij de presentatie van het gelijknamige boek (2010). Het digitale dossier is met name ontwikkeld om gericht onderzoek te kunnen doen naar de invloed van haptonomische zwangerschapsbegeleiding. In overleg met de leden van de VHZB is een selectie gemaakt van de voor onze vraagstelling meest interessante vragen uit dat dossier, waarna hen verzocht is deze vragen in te vullen, werkend met een schaal van 1 tot 5. De vragen over affectief contact (14 stuks) en stress (9 stuks) vormen de kern van ons onderzoek. Door ook de geschiedenis erbij te betrekken over eventuele miskramen, complicaties bij eerdere Lidy Cornelissen, GZ-Haptotherapeut, Haptonomisch zwangerschapsbegeleider en Rela- tietherapeut in Haptotherapiepraktijk Wijk bij Duurstede en in Praktijk de Verbinding: Psychotherapie en Hap- totherapie in Tilburg. Tevens is ze als docent werkzaam aan de Academie voor Haptonomie. lidy.cornelissen@haptotherapiewijkbijduurstede.nl | info@praktijkghvannie.nl | www.vhzb.nl Marguerite van de Poll vroeg de leden van de onderzoekscommisie van de Vereniging Haptonomische Zwangerschapsbegeleiders (VHZB) naar de resultaten van hun meest recente onderzoek naar haptonomische zwangerschapsbegeleiding. Harry van Nie MMt, Manueel Therapeut E.S., Haptotherapeut voor volwassenen en kinderen, Relatietherapeut en Hapto- nomisch zwangerschapsbegeleider in eigen praktijk in Utrecht. advertorial

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA3NTA1