Nataal - editie 49

48 NATAAL .nl JURIDISCHE ZAKEN Wie schrijft die blijft! Als dochter van een gynaecoloog heb ik mij altijd thuis gevoeld in het ziekenhuis. Als kind ging ik vaak met mijn vader mee als hij dienst had. Ik had uren vermaak op de verloskamers. Helaas had ik niet het talent van mijn vader en het beroep van arts lag dan ook niet binnen mijn mogelijkheden. Ik ben rechten gaan studeren en via een hoog- leraar ben ik uiteindelijk met het medisch tuchtrecht in aanraking gekomen. De weg naar de letselschade was daarmee ingeslagen. Mijn interesse in medische zaken is dus altijd gebleven. En in mijn werk als slachtofferadvocaat behandel ik veel medische aansprakelijk- heidszaken. Uitgangspunt bij al die zaken is het medisch dossier van uw patiënt. Op grond van die medische gegevens wordt een medisch haalbaarheidsonderzoek door een medisch adviseur uitgevoerd. De uitkomst van een dergelijk haalbaarheidsonderzoek is beslissend voor de verdere route. Zijn er aanwijzingen voor medisch verwijtbaar handelen, dan kan worden overwogen om daarvoor een klacht of aan- sprakelijkstelling in te dienen. De uitkomst kan natuurlijk ook zijn dat er geen fouten zijn gemaakt bij de medische behandeling. Wilt u meer weten over dit onder- werp? Neem dan contact op met Iris Degenaar, Letselschadeadvocaat van Boddaert Advocaten in Alkmaar, 072 - 574 4409. Boddaertadvocaten.nl Naar welke medische gegevens kijkt een letselschadeadvocaat? Basis hiervoor is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsover- eenkomst. Op grond van artikel 7:454 BW is de hulpverlener ver- plicht om een dossier in te richten met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Daarin dient de hulpverlener onder meer aantekening te houden van de gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt en de uitgevoerde verrichtingen, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan de patiënt noodzakelijk is. Naast het feit dat de dossiervoering in eerste instantie bedoeld is voor een goede hulpverlening, vergemakkelijkt het in geval van com- plicaties of incidenten de reconstructie van de toedracht. En het stelt de behandelaar – wanneer dit nodig is – in staat om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Dit is van belang, want als een goede verslaglegging ontbreekt, kan het handelen van de behande- laar niet goed worden beoordeeld. En als dit door een rechter moet worden beoordeeld, is het niet zelden de behandelaar die dan het nadeel van de twijfel krijgt. Kortom: wie schrijft, die blijft! ! n In iedere editie van Nataal schrijft een van de advocaten van Boddaert Advocaten over een voor de geboortezorgsector relevant juridisch onderwerp.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA3NTA1