Nataal - editie 50

46 NATAAL .nl JURIDISCHE ZAKEN Vaccinatie verplichten? Nu de coronavaccinaties volop in gang zijn, stelt dit werkgevers voor de vraag, of zij hun werknemers mogen vragen om zich te laten vaccineren. Iedere burger heeft het recht om zelf te bepalen wat er met zijn lichaam gebeurt. Maar grondrechten werken tussen burgers en de overheid. Voor de relaties op de werkvloer moet gekeken worden naar de algemene regel van goed werkgever-, respectievelijk goed werknemerschap. Op basis daarvan kan een werkgever zijn werknemers niet zomaar verplichten om zich te laten vaccineren. Ook zal een werkgever toch het loon moeten doorbetalen, als een werknemer corona krijgt terwijl hij niet gevaccineerd wilde worden. De wet geeft wel een mogelijkheid om het loon stop te zetten als de werknemer met opzet ziek is geworden. Daarvan zal echter slechts bij hoge uitzondering sprake zijn. Maar hoe zit het dan met de zorgplicht van de werkgever? De werk- gever moet immers zorg dragen voor een veilige werkomgeving en gezondheidsrisico’s voor zijn werknemers bij de uitvoering van het werk zo veel mogelijk beperken. Denk aan werknemers die niet met een collega willen samenwerken die niet gevaccineerd is. Ook ten Wilt u meer weten over dit onder- werp? Neem dan contact op met Cihan Sesver, specialist arbeidsrecht van Boddaert Advocaten in Alkmaar, 072 - 574 4409. Boddaertadvocaten.nl opzichte van zijn klant (in dit geval: de zwangere) zal een werkgever graag zo veel mogelijk veiligheidswaarborgen in acht willen nemen. In bepaalde sectoren (denk aan ziekenhuizen, verpleeghuizen, bloed- banken) kan worden gesteld dat vaccinatie een persoonlijk bescher- mingsmiddel (PBM) voor de werknemer is. Als vaccinatie gezien kan worden als PBM, zal een werkgever op dat gebied meer eisen kunnen stellen aan een werknemer. Maar ook dan zullen werkgevers werknemers niet kunnen verplichten tot vaccina- tie. Wel kan het weigeren van een vaccin een werknemer onge- schikt maken voor zijn functie. In de verloskunde zal dat eerder het geval zijn dan in andere sectoren waar niet met kwetsbare groepen gewerkt wordt. De maatregelen die een werkgever dan zal kunnen nemen zijn bijvoorbeeld het wijzigen of aanpassen van de functie, of het verplichten tot thuiswerken. Pas in het uiterste geval zal ontslag aan de orde komen. Totdat er meer duidelijkheid is over hoe de rechtspraak in dit soort gevallen oordeelt, zullen we het moeten doen met het algemene begrip goed werkgever- en goed werknemerschap. Werkgevers moeten zich realiseren dat zij vaccinatie niet verplicht kunnen stellen. Zij kunnen het wel stimuleren, maar moeten daarbij uitkijken dat een werknemer zich niet verplicht voelt, bijvoorbeeld om zijn baan te behouden. n In iedere editie van Nataal schrijft een van de advocaten van Boddaert Advocaten over een voor de geboortezorgsector relevant juridisch onderwerp.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA3NTA1